Archeologické naleziště v lokalitě Sady v Uherském Hradišti

Výšina svatého Metoděje v Uherském Hradišti (Zlínský kraj) vám poskytne nádherný výhled na město a také možnost autentického pohledu do života našich předků, kteří ve stejné lokalitě pobývali v období Velkomoravské říše. Archeologické vykopávky jsou dnes ve správě Slováckého muzea a Zlínského kraje.

Zvídaví návštěvníci je mohou obdivovat  téměř celoročně v závislosti na počasí. Využijte skvělou možnost si důkladně zblízka prohlédnout zrekonstruovaný půdorys církevních staveb a seznamte se s jeho historií.

Archeologické naleziště Sady - Uherské Hradiště 4

Zajímavosti z historie naleziště

Archeologický průzkum prokázal existenci komplexu několika církevních staveb, které byly postaveny v průběhu 9. století a svým půdorysem připomínaly řecký kříž. Ke kostelu se dvěma bočními vchody byla přistavěna kaple s hrobovou komorou.

Uvnitř kostela i ve vnější části bylo postupně nalezeno téměř 90 hrobů a doprovodných vzácných předmětů.

V roce 863 dorazila na toto místo byzantská misie v čele s Konstantinem a Metodějem. Věrozvěst Metoděj se vrátil ze svého dalšího putování v roce 863 zpět do těchto míst. Po své smrti v roce 885 byl v areálu chrámu pochován. Jeho pozůstatky byly následně přemístěny.

Církevní areál byl postupně rozšířený o 15 srubových staveb, studnu a poměrně rozsáhlé vytápěné halové shromaždiště. Chrám byl definitivně opuštěný až v průběhu 13. století. Dnes je rozšířený o nedalekou odpočinkovou zónu a lavičkami a informačními panely.

Archeologické naleziště Sady - Uherské Hradiště

Archeologické naleziště Sady - Uherské Hradiště 2

Přístup k areálu

Návštěvníci Výšiny svatého Metoděje mohou využít parkoviště u Penny Marketu v místní části Sady a následně se vydat k za poznáním archeologického naleziště po ulici Za Olšávkou, Větrné a nakonec štěrkovým kamenem vysypané přístupové cestě Výšina svatého Metoděje.

Další možností je vydat se k církevnímu areálu přes starý židovský hřbitov, který byl definitivně zničený v roce 1941. Od informační tabule Výšina Svatého Metoděje až k vykopávkám vás doveze chodník. Tato přístupová cesta je méně komfortní v letním období kvůli porostu vysoké trávy.

Archeologické naleziště Sady - Uherské Hradiště 3