Archeopark Pavlov


Archeopark Pavlov je nevšední a moderní institucí, která představuje zajímavou expozici pomocí netradiční architektury a originálně pojatého představení doby kamenné. Toto místo tak láká k návštěvě nejen děti, ale i dospělé.

Archeopark Pavlov parkování

Vyhrazené parkoviště je hned u archeoparku.

Obec Pavlov

Nachází se na jihu Moravy a je velmi významnou historickou oblastí. V této oblasti se totiž rozkládalo naleziště z období paleolitu, tedy nálezy staré více než 30 000 let. V této době zde žili lovci mamutů, tedy homo sapiens, na které je též zaměřena i expozice muzea. Nápad na stavbu muzea tedy vznikl ze zde nalezených exponátů a historické hodnoty místa. Z důvodu, že se místo nachází v chráněné krajinné oblasti, zde vzniklo podzemní muzeum, jehož originálním prvkem jsou betonové stavby tyčící se do výšky a prostoru. Tyto mohutné stavby se nacházejí v celém prostoru Archeoparku a jsou velmi zajímavým doplňkem nevšední expozice muzea.

Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov recenze, expozice muzea a co vše zde můžeme vidět

Expozice muzea odhaluje jedno z nejvýznamnějších nalezišť, které je významné i ve světovém měřítku. Snaží se o přiblížení života Homo sapiens, kteří zde žili několik tisíc let. Otevírá se zde dávný svět lidí a jejich každodenní život, který zahrnoval tvorbu nástrojů, lov zvířat, tvorbu uměleckých předmětů, jako jsou například sošky venuší nebo plastiky zvířat.

V expozici můžeme vidět nalezené předměty, podívat se na filmovou prezentaci a na vlastní oči zde můžeme vidět i místo naleziště kosterních pozůstatků moderního člověka nebo skládku mamutích kostí, která zůstala po svém odkrytí na původním místě. Součástí Archeoparku je i počátek Archeostezky Dolní Věstonice – Pavlov, což je trasa dlouhá 3,5 km provádějící návštěvníky po pěti nejvýznamnějších lokalitách lovců mamutů. Tyto lokality byly zapsány do povědomí celosvětové historie. Na této trase najdeme místo, kde byla nalezena Věstonická venuše nebo dolnověstonický trojhrob.

Web: www.archeoparkpavlov.cz

Ubytování v Pavlově

Související:

Napsat komentář