Bělověžský prales – národní park v Polsku

Máte rádi čistou, krásnou a člověkem nezasaženou přírodu? Zajeďte si na výlet do Bělověžského pralesa v Polsku. Bělověžský národní park se nachází na hranici mezi Polskem a Běloruskem. Má rozlohu 150 000 hektarů, na polské straně 62 000 hektarů. V parku jsou zachovalé původní porosty a velké množství zvěře, největším lákadlem však je zubr.


Nejbližším velkým městem je Białystock. Když vyjedete z města, opustíte civilizaci a dáte se na trasu plnou lesů s vysokými stromy, kde rostou tak velké hřiby, jaké v Česku neuvidíte. Cesta autem do parku trvá několik hodin, proto neztrácejte naději, na konci se dočkáte nádherných zážitků.

Muzeum a vstupní areál

Ve vesnici Bělověž, ze které se vychází na prohlídky parkem je camp, kde se můžete ubytovat. Součástí prohlídky je Muzeum přírody a lesa s cennými vědeckými sbírkami. Před vstupem na vyznačenou trasu pralesem se nachází areál s několika zachovalými původními domky a malá Zoo. V prostorných výbězích jsou zde chována zvířata, která běžně v pralese žijí, můžete si prohlédnout vlčí rodinku, jeleny, srnce, rysy a hlavně zubry. Toto impozantní zvíře, vyfukující páru z nozder v chladném ranním vzduchu, vás oslní svou mohutností a divokým pohledem aktivujícím všechny vaše prapůvodní smysly.

Zubři v Bělověžském pralese
Zubři v Bělověžském pralese

Trasa

Trasa vede po vyznačené stezce, jejíž součástí jsou nejen pěšiny, ale také dřevěné chodníky, které slouží k tomu, aby nebyly narušeny přirozené přírodní procesy.

TIP: Zoo Wroclaw ve Vratislavi v Polsku

V Bělověžském pralese převažují dubohabrové lužní lesy, které nejsou nijak upravovány a ponechány přírodě. Stromy samovolně padají a hnijí, spadlých kmenů se zmocňují mechy, houby a k životu je využívají drobní živočichové. To vytváří příjemnou sytě zelenou mechovou pokrývku plnou biodiverzity, která má vliv také na přirozené klima v pralese panující. Procházka Bělověžským pralesem je velmi osvěžující.

Na sušších místech převažují smrkové nebo smíšené lesy. Toky řek jsou také ponechány svému osudu, proto pravidelně zaplavují rozsáhlé plochy, kde se daří olším a lužním lesům. Pramení zde řeka Orłówka a stékají se řeky Hwoźná a Narewka.

Zvířata

Nejzajímavějším zvířetem, které v pralese žije, je zubr, ten je také hlavním důvodem, proč park turisté navštěvují. Populace zubrů, kteří svobodně a volně migrují polskou i běloruskou stranou čítá 300 zvířat. Původní evropští zubři byli na začátku 20. století zcela vyhubeni. Po 2. sv. válce byli do Bělověže přivezeni zubři, kteří přežili v zoologických zahradách a později v roce 1952 vypuštěni do přírody. Všichni zubři, kteří žijí na celém světě, jsou potomky právě těch z Bělověžského pralesa.

TIP: Oboru se zubry najdete i ve Wolinském národním parku.

Dalšími druhy zvířat, které prales obývají, jsou jeleni, srnci, koně, rysi, vlci, medvědi, losi a divočáci. Kromě velkých zvířat v pralese žije mnoho druhů ptactva, divoké kočky, zajíci, lišky a další zvěř typická pro evropské lesy. Díky přirozenému rozpadu mrtvého dřeva je zde široké zastoupení hmyzu a vzácných druhů hub.

Bělověžský prales je dokonalou ukázkou, jak vypadá příroda ve své čisté a člověkem nezkažené podobě. Stojí za návštěvu nejen pro ekologicky smýšlející lidi, ale také pro všechny, kteří touží po tom vidět, jak vypadaly lesy v minulosti.

Doporučujeme:

Napsat komentář