Braunův betlém – národní kulturní památka

Malebné Podkrkonoší skýtá celou řadu přírodních i architektonických krás. Mezi ně jistě patří česká barokní perla Hospital Kuks s přilehlou přírodně-uměleckou rezervací.


Touto rezervací je tzv. Braunův betlém, významná sochařská realizace, kterou si objednal mecenáš barokního umění hrabě František Špork u předního sochaře své doby Matyáše Bernarda Brauna. Ten v prostorách Nového lesa, ve kterém ze země vystupují pískovcové skály, vytvořil unikátní sochařskou expozici, umně zasazenou do okolní přírody. Roku 2001 byl celý přírodní areál prohlášen za národní kulturní památku.

Braunovy sochy a trocha historie

26. února 1717, v době plné barokních změn, koupil hrabě Špork lesy nedaleko Dvora Králové. Téměř 70 hektarů lesní plochy, pojmenované dnes jako Nový les, připojil hrabě ke svému panství a jeho část postupně proměnil v park s fontánami a modlitebnami. V roce 1723 hrabě navštívil Adršpašské skály, které se údajně staly inspirací k další úpravě areálu Nového lesa.

Povolaný Matyáš Braun zde začal vytesávat sochy přímo do skal a mohutných pískovcových balvanů. Z původních 26 plastik se dochovalo pouhých 10 a i ty dnes bohužel patří k nejohroženějším barokním památkám světa.

Dominantou jedinečné přírodní galerie je scéna Narození Páně, kterou Braun umístil před uměle vyhloubenou Betlémskou jeskyni. Park kdysi sloužil hostům a pacientům Šporkova hospitalu k náboženskému rozjímání v klidu přírody. V současnosti je oblíbeným cílem turistů, ale potřebného ticha k odpočinku od civilizace je tu stále dostatek.

Betlém u Kuksu je příjemný rodinný výlet

Současná podoba lesa je zlomkem původního parku. Od velkého parkoviště u vchodu vstupujete přímo do areálu a již po několika desítkách metrů jsou ke spatření první skalnaté obrysy a první tesané sochy. Celá procházka lesem podél skal je příjemná a vhodná i pro rodiny s dětmi  a seniory. Turistická stezka (značená jako červená) je udržována a tudíž není problém ani s kočárky a mnoho návštěvníků přichází i se svými čtyřnohými miláčky. Kdo chce podniknout pouze kratší a lehčí procházku, volí stezku k “Jákobově studni” a zpět. Náročnější návštěvníci pokračují stezkou dál až k turistickému Přístřešku Pod Betlémem a dále po žluté značce k vyhlídce na Šporkovo panství. Odtud je možný návrat zpět na červenou nebo pokračování žlutou stezkou až k hospitalu Kuks (3,3 km). Celkový dojem z návštěvy Betléma patří spíše mezi ty odpočinkové. Cesta lesem příjemně ubíhá a vzhledem k nízké náročnosti je  opravdu vhodná i pro méně zdatné turisty. Na výlet do Nového lese si ovšem vezměte nějaké občerstvení – přírodní scenérie tu totiž nenarušuje žádný prodejní stánek.

Sochy Matyáše Brauna fotogalerie

Kam na výlet v okolí:

Napsat komentář