Broumovský klášter – barokní skvost u Náchoda

Klášter Broumov se nachází na Severo-východě Čech, konkrétně v Broumovském výběžku v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Je nejvýznamnější památkou zdejšího regionu. Byl postaven v barokním stylu jako sídlo benediktinského řádu.


Klášter Broumov – historie

Ve 13. století bylo území dnešního Broumovského kláštera darováno do držení benediktinů tehdejším králem Přemyslem Otakarem I. Jak rostla sláva katolického křesťanství na našem území, sílil i benediktinský řád v Broumovském klášteře.

Broumovský klášter sv. Vojtěcha
Broumovský klášter sv. Vojtěcha

Zástupy řádu se rozšiřovaly a s nimi i území kláštera. Až do 15. století. V této době (ve vrcholném období husitských válek), konkrétně v roce 1420, kdy byl sousední klášter v Břevnově husity vypálen, vzrostl význam kláštera Broumovského. Bohužel období husitských válek nebylo zdaleka poslední likvidační období. Během 30 leté války byl klášter vyloupen švédskými vojsky a byla odcizena či zničena značná část klášterní knihovny. V tragických 50. letech 20. století sloužil Broumovský klášter jako shromažďovací místo pro řeholníky a řádové sestry z celých Čech a Slovenska. V této době byla kapacita kláštera značně převýšena a z obvyklých 150 řeholníků se počet obyvatel kláštera zvýšil až na 500.

Architektura a zajímavosti

Jak již bylo zmíněno, benediktinský klášter byl postaven v 17. století v barokním stylu, za budovatelské éry, kterou započali opat Tomáš Sartoria a po něm opat Otmar Daniel Zinke, mezi jehož hlavní zásluhy patří rozšíření a renovaci klášterní knihovny. Osobně mohu poznamenat, že knihovna obsahuje nejen díla z oboru teologie či filosofie, ale i mnohem zajímavější díla, která byla přístupná pouze pro vyšší představitele řádu a věnovala se například okultismu a magii. Důvodem držení těchto děl v rámci majetku řádu bylo, že církevní hodnostáři zastávali názor, že je lepší být s těmito myšlenkami obeznámen, než bojovat s něčím, co neznáme.

Broumovský klášter - výzdoba
Broumovský klášter – výzdoba

Mezi významnou památku patří i kostel sv. Vojtěcha, který byl původně gotický, ale po renovaci v době baroka se z něj stal velmi půvabný barokní kostel. Budova kostela byla navíc dlouhodobým místem „odpočinku“ kopie slavného Turinského plátna, což dělá z Broumovského kláštera místo nejen národního, ale i mezinárodního významu.

Kolem se navíc rozléhá půvabná klášterní zahrada, která je výsledkem dlouholeté práce benediktinských mnichů, a navíc je místem rozmanitého kulturního života.

Web: www.klasterbroumov.cz

Broumovský klášter ubytování

Kam dál v okolí:

Napsat komentář