Evropská unie


Co je to Evropská unie

Evropskou unii tvoří společenství států, jejichž cílem je zlepšení spolupráce v Evropě. Sídlo EU je v Bruselu v Belgii.

Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, která zahrnuje 27 evropských zemí, jež se zavázaly společně pracovat na řadě oblastí, od ekonomiky a bezpečnosti až po zahraniční vztahy a životní prostředí. EU byla založena s cílem podporovat ekonomickou spolupráci mezi svými členskými státy, s myšlenkou, že země, které spolu obchodují, jsou ekonomicky závislé a tedy méně pravděpodobně se ocitnou ve válce.

Hlavní vlastnosti EU

  1. Jednotný trh: EU vytvořila jednotný trh, což umožňuje volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu mezi členskými státy. To znamená, že můžete cestovat, pracovat a studovat v kterémkoli členském státě bez nutnosti speciálního povolení.
  2. Měnová unie: Mnoho členských států EU také používá společnou měnu, euro, což usnadňuje obchod a cestování mezi těmito zeměmi.
  3. Zákony a regulace: EU vytváří a uplatňuje řadu zákonů a regulací v různých oblastech, jako je ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitelů, pracovní práva a další.
  4. Vnější a bezpečnostní politika: EU usiluje o koordinaci zahraniční politiky a bezpečnostních záležitostí mezi svými členskými státy, aby měla větší vliv na mezinárodní scéně.
  5. Rozšíření a integrace: EU pravidelně přijímá nové členy, což rozšiřuje její vliv a integrační proces v Evropě.

Státy Evropské Unie

Po Evropské unii je možné cestovat pouze na občanský průkaz, není nutný cestovní pas.

Přečtěte si ještě

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.