Kosmopolitní

Co je to Kosmopolitní

Kosmopolitní je člověk, který se cítí doma být na všech světadílech. Pokud rádi a často cestujete, pak jste také kosmopolita.

Termín má několik významů v závislosti na kontextu

  1. Ve filozofii a sociologii: Kosmopolitní osoba nebo postoj je charakterizován otevřeností vůči různým kulturám, národům a etnickým skupinám. Kosmopolitní jedinec často přijímá myšlenku globálního občanství, nadřazuje globální identitu nad národní nebo lokální identitu a má zájem o rozmanité kultury a zvyky.
  2. V geografii a městském plánování: Kosmopolitní město nebo místo je charakterizováno svou multikulturností a často hostí různorodou populaci lidí z různých částí světa. Taková místa jsou obvykle hospodářsky, kulturně a sociálně dynamická, s bohatým kulturním životem a širokou škálou etnických komunit.
  3. V běžném jazyce: Slovo „kosmopolitní“ se může používat také pro popis něčeho sofistikovaného, světového a elegantního. Například kosmopolitní životní styl může zahrnovat cestování do exotických míst, znalost několika jazyků a zálibu v různých mezinárodních kuchyních.

V těchto významech je „kosmopolitní“ spojen s otevřeností, rozmanitostí a globálním přístupem k životu.


Přečtěte si ještě

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.