Cimrmanova rolnická expozice – Příchovice


Cimrmanovu rolnickou expozici najdete vedle rozhledny Maják, pokud půjdete po pohádkové cestě k lesoparku na Sluneční.

Cimrmanova rolnická expozice v Příchovicích

Je jedinečnou atrakcí, která se věnuje představě o životě a díle geniálního českého vynálezce, dramatika, pedagoga, cestovatele, filozofa a amatérského zubaře Járy Cimrmana.

Jára Cimrman je fiktivní postava, kterou vytvořili Jiří Šebánek a Zdeněk Svěrák a která se stala legendárním symbolem českého humoru a vynalézavosti.

Je jednou z mnoha expozicí, které jsou věnovány tomuto fiktivnímu velikánovi. Každá z těchto expozic se zaměřuje na jinou část jeho předpokládaného života a díla. V Příchovicích je tématem rolnictví a venkovský život, což odkazuje na Cimrmanovy údajné příspěvky k rozvoji venkovských oblastí a zemědělství.

Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé exponáty, originální artefakty a humorné příběhy, které jsou prezentovány s charakteristickým českým humorem a laskavou ironií. I když je Jára Cimrman fiktivní postava, expozice a příběhy kolem něj reflektují hluboké kulturní a historické kontexty, a jsou tak zajímavé nejen pro Čechy, ale i pro cizince, kteří se chtějí dozvědět více o české kultuře a humoru.

Expozice ukazuje významné Cimrmanovy úspěchy, když vzdělával zemědělce v okolí Příchovic a Jizerských hor.

Cimrmanova rolnická expozice Příchovice

Nejvíc mě zaujaly Expediční lyže.

Expediční lyže - Cimrmanova rolnická expozice Příchovice

Expediční lyže - Cimrmanova rolnická expozice Příchovice 2