Hrad Strakonice najdete v srdci města


Je středověký, gotického původu a stojí v samém srdci jihočeského města Strakonice. Navzdory jeho poloze tu najdete dostatek romantiky doslova „sálající“ ze zdí paláců a hradeb, ale i samotná poloha historického objektu na soutoku Otavy s Volyňkou výrazně přispívá k půvabu strakonického hradu.

Strakonický hrad – historie

Jeho historie není na rozdíl od jiných památek příliš komplikovaná. Hrad dlouhá staletí patřil a v tomto tisíciletí už znovu patří řádu johanitů.

TIP: Procházka Pískem, kouzelným jihočeským městem a jeho okolím

V roce 1325, ze kterého pochází první zmínka o tomto objektu, se sice jako majitel uvádí mocný hrad Bavorů ze Strakonic, kteří však poměrně brzy předali část hradu do rukou uvedeného řádu, který se pak především věnoval poskytování péče o pocestné na kupeckých stezkách do Bavorska a Rakouska.

Pohled na Strakonice přes Otavu

Že mu však nebyly cizí ani ostatní formy hospodaření, svědčí fakt, že součástí majetku, který v roce 1402 od rodu Bavorů odkoupil, nechyběl ani velkostatek s pivovarem a dalšími náležitostmi.

Hrad Strakonice prohlídka

Dnes  na Vás v samém srdci oblíbeného jihočeského města čeká z notné části zrekonstruované panské sídlo, které toho má návštěvníkům hodně co nabídnout. Nejen děkanský kostel sv. Prokopa, Bavorský palác, ze 13. století pocházející kamenná věž Rumpál, výstavy obrazů a fotografií.

Kamenná věž Rumpál

Pověsti

Nemůže samozřejmě chybět legendární Bílá paní. Protože jsme ve Strakonicích, tak se tu pochopitelně setkáme i se Švandou Dudákem a tedy i strakonickými dudami, zatímco další pověst je spíše zázrakem a mluví o Rosálii Hodánkové, která měla před dávnými lety spadnout do nedalekého mlýnského náhonu, strávit dvě hodiny pod ledem, aby pak po svém vyproštění dokázala procitnout. Tedy prý…..

TIP: Mezinárodní dudácký festival Strakonice

Strakonický hrad i se svým, zdarma přístupným safari, čeká i na Vás.

Otevírací doba plus vstupné

Jaká je aktuálně otvírací doba a jaký je ceník za vstupné zjistíte na webových stránkách hradu.

Web: www.hradstrakonice.cz

II. nádvoří strakonického hradu

Ubytování v okolí