Hradisko sv. Klimenta: Nedoceněný kus velkomoravské historie


Až budete chtít zpomalit, načerpat energii a přemítat nad pradávnou historií, zkuste navštívit Hradisko svatého Klimenta, místními častěji přezdívaný Klimentek. Toto až nádherné a magické místo se ukrývá v bukových lesích Chřibů. Klimentek byl významný už pro naše předky, kteří ho osidlovali od dob pravěku (konkrétně od doby bronzové). Minulost tohoto poutního místa je však opředena tajemstvím.

Hradisko sv. Klimenta

Opravdové období zlatého věku představovala pro hradisko Velkomoravská říše (tedy přibližně v 9. – 10. století), v tuto dobu byla zdejší oblast také nejhustěji osídlena. Z ostatních hradisek Velké Moravy disponovalo nejpevnějším opevněním, které tvořilo pět hradebních linií. V centru hradiska stál klášter a kostel sv. Klimenta, ve kterém působili známí soluňští bratři Cyril (Konstantin) a Metoděj. Údajně zde překládali Bibli do staroslověnštiny. Zejména Metoděj byl s hradiskem těsně spjatý. Dobové souvislosti i nálezy ukazují, že se jeho hrob nachází možná právě v těchto místech. Hroby se nacházely kolem i uvnitř kostela, některé náhrobky s patrnými nápisy vydržely do dnešních dnů. Archeologové se domnívají, že právě zde se velkomoravský kníže Rostislav opevnil proti nájezdu německých vojsk. Později zde žili mniši, kteří svatý Kliment opustili až v průběhu 15. století. Poté zbytky kostela i kláštera postupně chátraly a místní obyvatelé jejich trosky hbitě rozebrali ke stavbě svých obydlí. Archeologické výzkumy doposud proběhly v relativně malém rozsahu, velká část klimentské historie možná na své odkrytí teprve čeká.

Současnost

V současnosti po zdolání lesnatého kopce na Klimentku najdete zbytky základů původního kostela, pamětní dřevěnou kapličku postavenou v 80. letech minulého století a zvonkohru. Místu vládne tajuplná a klidná atmosféra umocněná mohutnými buky. Stále se zde scházejí pravoslavní věřící, konají se tu poutě a další události. V blízkém okolí této kulturní památky se můžete osvěžit pramenitou vodou z Gorazdovy studánky, rozhlédnout se po Chřibech z Kazatelny nebo si jít prohlédnout zříceninu hradu Cimburk.

Jak se sem dostat

K Hradisku svatého Klimenta se dostanete několika různými způsoby. Nejblíže je to od parkoviště z cesty směrem na Koryčany, po turistické značce přijdete taktéž z parkoviště u Cimburku nebo z nedalekých Osvětiman či Vřesovic.

Fotogalerie

Kam dál na výlet v okolí: