Hřebečské důlní stezky u Moravské Třebové


Osada nesoucí název Hřebeč, je součástí většího správního celku, tedy obce Koclířov, nacházející se v okrese Svitavy na východní straně Hřebečského hřbetu v nadmořské výšce 580 m. n. m. V dané lokalitě žije trvale pouze 24 obyvatel. Hřebeč však zná každý motorista.

Silniční tunel, ve kterém prochází rychlostní komunikace č. 35 na trase spojující Moravskou Třebovou a Svitavy, je velmi důležitým bodem, bez jehož průjezdu by docházelo k složitým dopravním komplikacím. Své jméno si Hřebeč pak vydobyla také v oblasti turistiky.

Hřebečské důlní stezky trasa + parkování

Dnes hojně navštěvovaným místem jsou již zrušené hlubinné doly na jílovce. Jejich využití bylo především pro výrobu šamotových stavebních prvků. Začátek prohlídkové trasy můžeme situovat k restauraci U Tety, jenž se nachází u rozlehlého parkoviště nad samotným tunelem. Vydáme-li se po červeně značené turistické stezce, dorazíme malebnou přírodou k vrcholu Hřebečov (623 m. n. m.), na kterém stojí obří telekomunikační vysílač. Dalším záchytným bodem po trase je rozcestí Nad Doly, kde odbočíme vpravo až k vyhlídkovému místu, z něhož je úchvatný pohled do širokého okolí. Odtud pak pokračujeme po zelené stezce, která nás dovede ke štole Josefka. Obloukem pak putujeme po stezce, která bude lehce klesat až k místu, kde dochází ke křížení s železniční úzkokolejnou tratí vedoucí z Mladějova na Moravě až k dolu Emil. Po levé straně si můžeme prohlédnout bývalý důl Gerhard. Pak se již dostáváme k srdci Hřebečských dolů, tedy k bývalému důlnímu závodu, kde si lze prohlédnou bývalý důl Václav a Emil, těžební věže, štoly a další dobové prvky spojené s provozem těžby. No, a především je to místo, kde končí oblíbená úzkokolejka, která je stále v provozu. Malé důlní vláčky s vagónky s chutí vyváží návštěvníky po 11 km dlouhé vyhlídkové trase. Odtud se pak stezka vrací ve vzdálenosti 1,5 km do výchozího bodu na Hřebeč.

Hřebeč doly

Okolí Hřebče je doslova prošpikováno všemi možnými štolami. Původně se zde těžilo méně kvalitní uhlí, jenž bylo později nahrazeno těžbou lupku (jílovce). Mezi největší bývalé doly patřil již zmíněný Václav a později mladší Emil. Oba doly jsou přístupné částečně veřejnosti. Právě do dolu Emil bylo možné vjet důlním lokomotivám, které proto vytěžený materiál snadno dopravovali na překladiště na nádraží v Mladějově. V širším okolí se nachází i další bývalé doly, které lze navštívit během putování i mimo naučné stezky.

Rozhledna Strážný vrch

Pokud navštívíte okolí Hřebče, určitě nevynechejte prohlídku rozhledny Strážný vrch. Dostat se k ní lze po lesní cestě dlouhé 1,6 km od zmíněného dolu Josefka. Rozhledna má neobvyklou podobu, která symbolizuje těžební věž. Má 67 schodů se třemi odpočívaly. Z jejího vrcholu pak shlédnete jak Zábřežskou vrchovinu, tak i část Orlických hor.

Návštěva tohoto zajímavého území na Svitavsku je vhodná pro všechny návštěvníky. Cesty jsou upraveny jak pro cyklisty, tak pro pěší turisty. Nejsou náročné a hodí se proto i pro rodiny s malými dětmi. Vše je zřetelně značené a doplněno naučnými tabulemi s mnoha informacemi.

Fotogalerie

Kam dál v okolí: