Ivančice – rodiště významných osobností na Jižní Moravě


Asi půlhodiny cesty na jihozápad od Brna se nachází poměrně nenápadné městečko Ivančice, rodiště několika velmi významných osobností, z nichž asi největšího věhlasu dosáhly herec Vladimír Menšík a secesní malíř Alfons Mucha. Oběma těmto osobnostem je ve městě věnováno několik důležitých památek, které stojí za to vidět.

Již při dosažení hlavního náměstí si všimnete velmi pěkně zachovalé architektury, která upomíná na židovskou komunitu, jež byla ještě před druhou světovou válkou v Ivančicích dosti početná.

Židovské památky v Ivančicích

Pokud se rozhodnete jít po stopách historie židovské komunity na Moravě, určitě se do Ivančic vypravte, jelikož až do přelomu 19. a 20. století byly jedním z center židovského obyvatelstva v tomto regionu. Zachovalé stavby včetně synagogy a také židovský hřbitov s pomníky se nachází prakticky v centru města. Z židovských osobností se Ivančice pyšní jako rodiště a místo působení Guida Adlera a Huga Weisgalla, kteří se věnovali především hudbě. Židovská minulost Ivančic se odráží nejen v krásně zrekonstruovaných domovech bývalých židovských obyvatel, ale také v celkové rázu města.

Vyhlídky a centrum

Kromě židovských památek naleznete v Ivančicích také krásnou světskou a křesťanskou sakrální architekturu. Na náměstí se tyčí morový sloup a kašně, dominuje mu však Kostel nanebevzetí Panny Marie s vysokou věží s ochozem, která slouží jako hlavní vyhlídka na celé panorama města. Kromě věže se v katastru obce nachází dvě rozhledny – rozhledna Alfonse Muchy na úpatí kopce Réna a rozhledna na Oklikách. Na nižší rozhlednu Alfonse Muchy vede velmi příjemný stezka lesem, kterou lemují upomínky na život malíře a cestou potkáte sochu bohyně Rény (dřevořezba). Betonová rozhledna na Oklikách je vyšší a leží rovněž na turistické stezce, je však od města relativně dále.

Mucha a Menšík

Velmi důležitou součástí historie města jsou životy dvou hlavních osobností, které se zde narodily a jež se do Ivančic rádi vracely – Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy. Ve městě jsou pamětní tabule na domech, v nichž se narodili, a také Muzeum se stálou i měnící se expozicí, které jsou jim věnovány (Památník Alfonse Muchy).

Fotogalerie

Související:

Napsat komentář