Jeskyně u Litoměřic


V okolí Litoměřic se nalézají dvě jeskyně. Jedna je v jižním svahu čedičového lomu na Radobýlu, deset metrů dlouhá pseudokrasová jeskyně vznikla sesouváním svahu ve čtvrtohorách. Protože je v ní sucho a teplota ani v zimě neklesne pod 9.5 C, přežívá zde hmyz a na jaře vyletí ven.

Známější je jeskyně u Skalice, začíná zde Hibschova naučná stezka, která byla v roce 1927 první naučnou stezkou v Čechách.

Rodák z obce Homole Josef Emanuel Hibsch se nejvíce zasloužil o geologické poznání Českého středohoří.

Hibschova jeskyně

Jeskyně u Litoměřic 5

Vznikla těžbou pískovce hlubinným způsobem, dříve zde asi byla malá jeskyňka.

Jeskyně u Litoměřic 4

V zimě v ní přežívá drobný hmyz ale i netopýři. Toto je druhý vstup, nebo východ, protože je průchozí.

Jeskyně u Litoměřic 6

Pokračujeme severním směrem prostorem bývalých pískoven až ke střelnici, kterou nový majitel významně zvelebuje. Odtud můžete dále pokračovat k Laffitově vyhlídce, odkud je nádherný rozhled na České středohoří.

Hibschovu naučnou stezku lemovanou velkými křemencovými bloky zde opouštíme, kocháme se pohledy na vrcholky Českého středohoří od Radobýlu po Milešovku a vracíme se do Skalice. Na hřišti stojí májka, restaurace nabízí pivo i mražené pochoutky. Nedávno při Retro oslavách 1. máje měli za „bůra“ pivo i buřty, za „pětku“ guláš.  Pokračujeme po červené podél Pokratického potoka a Bílých strání do Litoměřic.