V okolí Litoměřic se nalézají dvě jeskyně. Jedna je v jižním svahu čedičového lomu na Radobýlu, deset metrů dlouhá pseudokrasová jeskyně vznikla sesouváním svahu ve čtvrtohorách. Protože je v ní sucho a teplota ani v zimě neklesne pod 9.5 C, přežívá zde hmyz a na jaře vyletí ven.

Známější je jeskyně u Skalice, začíná zde Hibschova naučná stezka, která byla v roce 1927 první naučnou stezkou v Čechách.

Rodák z obce Homole Josef Emanuel Hibsch se nejvíce zasloužil o geologické poznání Českého středohoří.

Jeskyně u Litoměřic

Jeskyně zde vznikla těžbou pískovce hlubinným způsobem, dříve zde asi byla malá jeskyňka. V zimě v ní přežívá drobný hmyz ale i netopýři. Pokračujeme severním směrem prostorem bývalých pískoven až ke střelnici, kterou nový majitel významně zvelebuje. Hibschovu naučnou stezku lemovanou velkými křemencovými bloky zde opouštíme, kocháme se pohledy na vrcholky Českého středohoří od Radobýlu po Milešovku a vracíme se do Skalice. Na hřišti stojí májka, restaurace nabízí pivo i mražené pochoutky. Nedávno při Retro oslavách 1. máje měli za „bůra“ pivo i buřty, za „pětku“ guláš.  Pokračujeme po červené podél Pokratického potoka a Bílých strání do Litoměřic.

Foto galerie

Pěkné jeskyně jsou i v Moravském krasu.

Sdílejte článek s přáteli
  •  
  •