Kamenný pastýř – největší menhir v Čechách

Kamenný pastýř je největší menhir v Čr a najdete jej mezi obcemi Klobuky a Telce poblíž Panenského Týnce. Pokud budete mít cestu kolem, doporučuji.

Parkování u Kamenného pastýře

Přestože je toto místo mezi vesnicemi, je zde zákaz zastavení a proto doporučuji zaparkovat až za cedulí, kde jsou asi 3 místa pro auta. odtud dojdete za cca 200 metrů z kopce k menhiru.

Parkování u největšího menhiru v Čechách
Parkování u největšího menhiru v Čechách

Toto je Zkamenělý pastýř který předpovídá konec světa. Je vysoký 3,5 metru, 1 metr široký a váží 5 tun. Je tvořen červeno-hnědým pískovcem. Jeho stáří se odhaduje na několik tisíc let. Přímo odtud je možné dohládnout až na horu Říp u Roudnice nad Labem.

Traduje se o něm mnoho legend, ta nejznámější praví, že při každém zazvonění zvonu klobuckého kostela postoupí pastýř ke kostelu o zrnko písku a až se k němu dostane, nastane soudný den. Když ale zazvoní zvon na druhé straně v Kokovicích, prý zase postoupí zpět.

Podle další pověsti měl být obklopen šesti až dvanácti menšími kameny a prý tu zkameněl pastavec i s ovcemi, proto se mu také říkalo Pastýř se stádem.

Kamenný pastýř - největší menhir v Čechách
Kamenný pastýř – největší menhir v Čechách
Menhir zkamenělý pastýř
Menhir zkamenělý pastýř