Kouřim – město nabité historií


Malé středočeské městečko Kouřim se může na první pohled jevit jako nevýrazné. Opak je však pravdou. Na jedné straně za to může jeho poloha. V polích u silnice na Svojšice se totiž nachází astronomický střed Evropy – průsečík 15. poledníku východní délky a 50. rovnoběžky severní šířky.

Město Kouřim

Pokud sledujete například v relaci předpovědi počasí údaje o času východu a západu Slunce, jistě víte, že jsou vztaženy právě k tomuto bodu. Na tuto geografickou zajímavost na kouřimském náměstí upozorňuje památník.

Neméně významnou je Kouřim i z hlediska historického. Dle pověsti se zde usadil mladší bratr praotce Čecha Lech. Na tuto událost odkazuje i skála s názvem Lechův kámen ležící východně od města. V těchto místech se také kdysi rozkládalo první doložené sídlo – hradiště Zličanů nazývané Stará Kouřim.

Ale i v současné zástavbě naleznete mnoho historických staveb. Náměstí bylo vydlážděno již v polovině šestnáctého století a skrývá pod sebou labyrint chodeb. Ještě o tři století dříve byla postavena nejvýraznější dominanta Kouřimi – kostel svatého Štěpána. I přes četné požáry jej dnes můžeme obdivovat v téměř původní podobě.

Městské jádro je dodnes obehnáno hradbami, ačkoli ty po třicetileté válce značně zpustly. Ze čtyř původních bran se zachovala pouze ta Pražská. Ovšem to v takové podobě, že bývá považována za nejlépe dochovanou gotickou bránu v celé Evropě.

Pokud se zajímáte spíše o lidové stavby, určitě byste měli navštívit místní skanzen. V současné době zde naleznete necelou desítku velkých vesnických staveb – statek, sýpky, stodoly anebo dům rychtáře. Při prohlídce také můžete hádat, které filmy zde byly natáčeny.

Povědomé vám mohou být i kulisy samotné Kouřimi. Obzvlášť, pokud máte v oblibě seriál Bylo nás pět, který se zde natáčel v roce 1994. S Petrem Bajzou a jeho kamarády tak můžete poznávat dlouhou historii tohoto kdysi významného města.

Fotogalerie

Ubytování v Kouřimi