Křížová cesta Krupka – Bohosudov


Křížovou cestu jsme objevili téměř na konci výletu, kdy jsme šli pěšky z Komáří vížky a dále pokračovali na parkoviště u lanové dráhy v Krupce.

Křížová cesta Krupka – Bohosudov

Rozkládá se v severní části centra Krupky, blízko Mariánského náměstí a nedaleko lanovky. Je významným historickým a duchovním místem. Vznikla na konci 18. století a skládá se z čtrnácti stanic, každá ve formě prostého hranolového kapličky s charakteristickým trojúhelníkovým štítem a obdélníkovými reliéfy.

Cesta kulminuje barokní kaplí Božího hrobu, postavenou v polovině 18. století. Tato obdélníková stavba je zdobená nárožními pilastry a vyznačuje se pravoúhlým vstupem s kamenným rámem a nízkým štítem s volutami na koncích. Nad kaplí je umístěno sousoší Kalvárie z roku 1905, které zahrnuje kříž s Kristem, Pannou Marií a svatým Janem.

Křížovou cestu tvoří 14 zastavení – kapliček, které pocházejí z 18. století. Cesta končí barokní kaplí. V roce 2004 byla tato nemovitá kulturní památky České republiky zrekonstruována.

Dnes je tato cesta společně s kaplí Božího hrobu a sousoším Ukřižování chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky, představující významné dědictví a místo hluboké duchovní hodnoty.

Křížová cesta - Krupka Bohosudov

Zdroj: Wikipedia

Doporučujeme

Hrádečná u Chomutova – vesnička v Krušných horách