Kurovický lom u Kroměříže – ideální místo ke koupání

Pokud máte rádi přírodu a návštěva nevšedních míst je pro vás koníčkem, nezapomeňte si do mapy výletních destinací přiřadit také Kurovický lom. Tato unikátní přírodní památka se nachází ve zlínském kraji, na půli cesty mezi Tlumačovem a obcí Kurovice.

K vidění se nabízí bývalý vápencový lom a přírodní jezírko s nádherně dozelena zbarvenou vodou. Navíc také rostlinné a živočišné druhy, které jsou na seznamu těch ohrožených.

Z historie

V roce 1840 byla zahájena těžba jílovitých vápenců a slínovců pro potřebu Tlumačovské cementárny, která se střídavým přerušením probíhala až do roku 1997. Vytěžený vápenec byl z lomu odvážený pomocí železnice. V meziválečném období se využívala metody etážové těžby. V 70. letech probíhala těžba v nejnižší části lomu, která napomohla vzniku krásného jezírka. Voda v podloží a také srážky dokonaly své dílo.

Dnešní Kurovický lom

 V areálu lomu se do současnosti dochovaly budovy technického zázemí – prachovna, mostní pilíř, domek pro střelmistra.

V roce 1999 byl Kurovický lom prohlášený za přírodní rezervaci. V letech 1998-2004 si prošel svou rekultivací a stal se domovem mnoha jedinečných a bohužel i velmi ohrožených rostlinných i živočišných druhů. Jedním z nich je i největší vodní brouk – vodomil černý. V areálu lomu se volně pohybují kamerunské ovce.

Které chráněné druhy zde můžete spatřit?

Areál lomu je doplněný informačními tabulemi i tematickými soškami zvířat ze dřeva.

Své útočiště zde našly chráněné rostliny – hořec křížatý, kokořík mnohokvětý, zeměžluč spanilá, zvonek rozkladitý, lilie zlatohlavá i kruštík polabský. Z živočišných druhů se v lomu můžeme setkat s čolkem velkým, ropuchou zelenou, kuňkou žlutobřichou či rosničkou zelenou.

TIP: Květná zahrada Kroměříž je skvost, který by měl každý vidět

V jezírku byli vysazeni okouni a další ryby. Nad lomem dokonce poletuje výr velký.

Jak se sem dostanete

 Do Tlumačova nebo Kurovic je možné přijet autem, dále je lepší pokračovat na kole nebo pěšky, kolem chatové oblasti.

Lom se nachází v chráněné zóně, za parkování v bezprostřední blízkosti hrozí pokuta.

Otevírací – provozní doba

Areál je oplocený (je soukromým majetkem) a navštívit ho můžete v období od dubna do září.

Vstupné – ceník

Vstup je zpoplatněný částkou 30 Kč. V letním období se lom promění na vyhledávané přírodní koupaliště a vstup je za 80 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti.

Fotogalerie

Webové stránky