Lány zámek, muzeum a hřbitov


Z Nižboru se zámkem, sklárnou a Nádražní výletní restaurací míříme Křivoklátskou vrchovinou do letního sídla českých prezidentů Lán, tuto tradici založil v roce 1921 prezident T.G. Masaryk.

Najednou vidíme velkou ceduli „Zde za mladých let pobýval Jindřich Fugner – zakladatel sokolstva“. Internet doplní další údaje, otec Petr Fugner pocházel z Litoměřic, v létě 1860 došlo v myslivně Na králi u obce Svatá na Křivoklátsku k historickému setkání s Miroslavem Tyršem, spolu založili Sokol Pražský. Fugner navrhl a zavedl tykání všech členů a oslovování „bratře“, přišel jako první v červené blůze, která se stala součástí sokolského stejnokroje a zasloužil se o výstavbu první sokolovny v Žitné ulici v Praze.

Zámek Lány

V Lánech jsou dveře do zámeckého parku dnes zavřeny, otevřeno mají ve středu a čtvrtek 14 – 18 hod., v sobotu, neděli a ve svátky 10 – 18 hod., vstupné je 15 Kč. Míříme k soše TGM na koni a muzeu Tomáše Garrigue Masaryka, sídlí ve zrekonstruovaném třípodlažním tereziánském špýcharu z 18. století.

Web: www.hrad.cz

Muzeum Lány

Lány - muzeum T.G.M.

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 7.3.2003 a je zcela bezbariérové, zároveň spravuje nedalekou Pamětní síň Alice Garrigue Masarykové a Českého červeného kříže, připomíná život a práci dcery prezidenta T. G. Masaryka.

Web: www.muzeumtgm.cz

Hřbitov Lány

Lánský hřbitov je místem posledního odpočinku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (7.3.1850 – 14.9.1937), jeho manželky Charlotty G. Masarykové (28.11.1850 – 13.5.1923), jejich syna Jana Masaryka (14.9.1886 – 10.3.1948) a jejich dcery dr. Alice Masarykové (3.5.1879 – 29.11.1966).

Mapa

Ubytování v Lánech a okolí