Lužními lesy Jižní Moravy


V jižním cípu Jižní Moravy nedaleko města Břeclav se ukrývá pralesní poklad v podobě lužních lesů. Mezi slepými rameny řek, volně pobíhajícími daňky, srnami a jeleny vedou osfaltové cesty, kde se dá dobře jezdit na kole, chodit pěšky nebo vozit kočárek. Převýšení všech stezek je nejvýše 2 výškové metry, proto zde můžete urazit větší vzdálenost, než v jiném typu krajiny.

Důvodem, proč se této končině vyhnout, může být větší množství komárů, které obzvláště za horkých letních dnů sužují všechny savce, kteří sem zabloudí.

Lákadlem je stín lesních velikánů, elegantních jasanů s něžnými mnohočetnými lístky, duby se širokou rozložitou korunou a málokde se vyskytujícími jilmy s podlouhlými kořeny, které pomáhají stromům přečkat dobu záplav.

Kde parkovat

V Lanžhotu se dá nechat auto v podstatě v kterékoliv uličce. Vhodné je to například v jihozápadní části na parkovišti v uličce Na Šlajsi. Dalším tipem je nechat auto poblíž rybníka Kout.

TIP: Stezka bosou nohou spojuje rakouskou obec Schrattenberg s Valticemi

Odtud můžete vyrazit na kolech či pěšky na okružní výlet po lužních lesích. Variant je zde více, záleží na vaší kondici a chuti prozkoumávat místní rovinatou krajinu.

Prales

Již dobrých 80 let ruka člověka neporazila strom na dvou lokalitách: Ranšpurk a Cahnov. Přímo do nitra pralesa je bez povolení přístup zakázán. Mnohaset-leté duby s průměrem kmene často přes 160 cm, ale stromy můžete zahlédnout i z přístupných částí lužních lesů.

Voda

V době vydatných deštů (a také v době, když upouštějí vodu z Novomlýnských nádrží) voda z Kyjovky, Dyje a Moravy plní stará koryta, zaplavuje louky a nakonec i lesy. Díky pravidelnému (v poslední době spíše hodně řídkému) vodnímu režimu dochází k protřídění lesních dřevin. Prostě vyhrají ty, které ustojí pravidelné záplavy.

Život

Na vodu je vázán i život bezobratlých, kteří sem pro změnu přitahují mnoho druhů ptactva. Za slunečných dní se nad zatopenými loukami se žlutě kvetoucími kosatci prohánějí kosi, drozdi i ťuhýci. Z těch rozměrnějších zde můžete zahlédnout čápa bílého a volavku popelavou, v noci či za šera pak mnoho druhů sov, které tu mají konečně prostor pořádně se zabydlet v doupných stromech, které jim poskytují bezpečný úkryt.

Fotogalerie