Manínská tiesňava – vápencový kaňon ve Strážovských vrších


Máte rádi unikátní místa, která vás okouzlí a umožní vám nerušený pobyt v nádherné přírodě? Jedním z nich je komplex vápencových skal, který se nachází v Trenčínském kraji nedaleko Povážské Bystrice. Národní přírodní rezervace Manínská tiesňava (vyhlášena v roce 1967)  je poměrně snadno dostupná z obce Povážská Teplá.

Ke skalnaté soutěsce vás dovede příjezdová komunikace, která prochází kolem stejnojmenného autokempu.

Naučná stezka Manínská tiesňava

Stezka je dlouhá téměř 16 kilometrů a tvoří ji celkem 12 zastavení. Vašim průvodcem bude Manínský potok, který protéká soutěskou a rozloučí se s vámi pod vrcholem Ostrenec (724 m). Na trase budete mít možnost poznat obec Záskalie, chráněnou oblast Kostolecká tiesňava, obec Pastenec a Kostolec.

TIP: Zámek Bojnice – reprezentativní sídlo rodu Pálffyů

Také si vychutnáte výhledy na krajinu z vrcholu Skala (659 m) a Drieňovka (639 m). Stezka vás dále nasměřuje na Velký Manín a dovede zpět k výchozímu bodu, což je zdejší kemp. Manínskou tiesňavu si zamilujete a budete se do ní rádi vracet.

Přírodní krásy, sport i možnost edukace

Manínská tiesňava je jedinečným místem, které vám umožní turistické, sportovní i vzdělávací aktivity. Záleží jen na vás. Ovšem mějte na paměti, že soutěska je také pietním místem referujícím o vyhaslých životech mladých lidí, kteří se stali obětí skal při svých horolezeckých výstupech.

Navštívit ji mohou také rodiče s malými dětmi v kočárku i svými rodinnými miláčky. K vidění se nabízí jedinečné skalní vrcholy – Ještěrčí hřeben, Velký Manín, Dračí hřeben, Malý Manín, Gotické stěny.

Rodiny s dětmi mají také možnost se zájmem sledovat informační tabule popisující zdejší přírodní zajímavosti a vyrazit na vycházku i s pracovními listy pro děti. Z nich se dozví o výskytu jedinečných rostlinných a živočišných druhů (Jasoň červenooký) obývajících tuto oblast i o geomorfologickém vývoji.

Fotogalerie

Ubytování v okolí

Napsat komentář