Měli jste zpožděný či zrušený let, nebo problémy se zavazadly? Informace ke kompenzacím či náhradám přehledně na jednom místě


Ne vždy je možně se dostat autem tam kam chceme a ať již z ekonomického hlediska nebo jednoduše z pohledu vzdálenosti či nedostupnosti místa je nutné využít leteckou přepravu. Kromě výhod, které skýtá letecká přeprava z pohledu stále dostupnějších cen letenek nebo časových benefitů jsou zde ale i úskalí, respektive možné problémy, které Vás na cestě letadlem mohou potkat.

Nejčastěji se jedná o zrušení nebo zpoždění letu, kdy se díky této nemilé situaci dostanete do cílové destinace s významným zpožděním, nebo nestihnete další návazný let. Dále se Vám může stát, že i přes platnou letenku Vám letecká společnost odmítne nástup na palubu letadla, protože Vaše místo prodala i někomu jinému. V neposlední řadě, i když letadlo letí dle plánu, nemusí už to tak být bohužel s Vaším zavazadlem, kdy buď nedorazí anebo dorazí poškozené. To vše jsou peripetie, se kterými se musíte následně vypořádat.

Informační tabule na letišti
Informační tabule na letišti

V rámci evropské unie nicméně existuje nařízení, kdy za tyto okolnosti můžete získat nemalou kompenzaci.

V tomto směru můžete získat až 600 EUR na osobu dle vzdálenosti letu, a to bez ohledu na cenu letenky nebo až 1220 EUR na zavazadlo.

U kompenzací za problémové lety je třeba, aby zpoždění v cílovém letišti bylo delší než tři hodiny od původně plánovaného času příletu, aby se nejednalo o mimořádnou okolnost (sníh, mlha, stávka, uzavření letiště apod.) a aby let spadal pod evropskou regulaci EC261 (místo odletu v rámci EU, nebo let operovala letecká společnost mající sídlo na území EU).

Pokud jsou splněny podmínky výše, pak máte nárok na kompenzaci za Vaše strasti po cestě, které způsobila letecká společnost.

U problémů se zavazadly se jedná o náhradu škody. Není tedy zde žádný plošný poplatek, ale zase můžete získat zpět veškeré náklady, které jste byli nuceni vynaložit na nákup nezbytně nutných věcí na přečkání doby bez zavazadel nebo náhradu poničených věcí, a to až do výše zmíněných 1220 EUR na zavazadlo. V případě, kdy Vám nedoručí letecká společnost zavazadla společně s Vámi, jedná se o zpožděné zavazadlo. Tento stav trvá dvacet jedna dní od data příletu. Tuto dobu má letecká společnost na dohledání a doručení Vašeho zavazadla k Vašim rukám. Pokud se tak nestane, následně se stává zavazadlo ztracené a máte nárok nejen na náhradu nákladů na nákup nezbytně nutných věcí, ale i na proplacení hodnoty a obsahu ztraceného zavazadla. Pozor, vše je nutné doložit účty – tedy pečlivě vše uschovejte, abyste následně mohli získat plnou náhradu. Zároveň je třeba jakýkoliv problém se zavazadlem nahlásit ihned na letišti a nechat si sepsat takzvaný PIR report (pro zpožděná či ztracená zavazadla) nebo damage report (poškozená zavazadla). Následně v případě pozdějšího doručení zavazadla leteckou společností si bez odkladu zažádat u letecké společnosti o náhradu nákladů – nejdéle však do dvacet jedna dní od doručení zavazadla.

O výše popsané kompenzace či náhrady si můžete zažádat sami u letecké společnosti. Bohužel velmi často se ale stává, že letecká společnost neuzná Váš požadavek a odkazuje se například na mimořádné okolnosti.

Další taktikou leteckých společností, aby nemuseli platit své závazky, je to, že s Vámi jednoduše nekomunikují. Pak je velmi složité z Vaší strany buď dokazovat, že se nejednalo o mimořádnou okolnost nebo donutit leteckou společnost, aby s Vámi komunikovala – o to horší u všech leteckých společností, které mají sídla mimo Českou republiku. Pokud se tak stane, pak máte tři možnosti:

  1. nechat vše plavat a přijít o potenciálních 600 EUR na osobu – v takovém případě vyhrála letecká společnost a Vy jste chudší o potenciálních 600 EUR až 1220 EUR na osobu či zavazadlo.
  2. najít a zaplatit si právníka, sehnat si veškeré podklady k letu, a nechat leteckou společnost soudit – v takovém případě je otázka kdo nakonec vyhraje, Vy ale riskujete v případě prohry své investované peníze do právníka, a ještě případné soudní poplatky protistrany tedy letecké společnosti. Nemluvě o čase, který nad tímto strávíte…
  3. využít společnost, která se tímto zabývá, a která prověří nárok na Váš let a následně jej dokáže i získat – v takovém případě sice zaplatíte část své kompenzace takové společnosti, ale získáte jistotu zda nárok vznikl či nikoliv, neriskujete své peníze v případě prohry (důvěryhodné společnosti si svou odměnu vezmou až v okamžiku, kdy Vám peníze získají a nejlepší společnosti na trhu mají zahrnuté i případné soudní náklady v této odměně), a nemusíte Vy osobně nic řešit, překládat do jiných jazyků apod.)

Jednou takovou společností, která splňuje veškeré popsané výhody je společnost SkyCloud, která provozuje stránky pro získání kompenzací za problémové lety či zavazadla (ne všechny subjekty na trhu zavazadla řeší) na doménách www.claimcloud.cz nebo www.claimcloud.sk.

Navíc, tato společnost nabízí i dvě unikátní služby na trhu:

  1. Hlídání budoucího letu zcela zdarma s upozorněním, pokud vzniká potenciálně nárok na kompenzaci. Zda pak budete svůj nárok řešit či nikoliv je pouze na Vás. V tomto případě stačí pouze zaregistrovat číslo a datum Vašeho plánovaného letu na stránkách společnosti (zde) a následně si jen počkat na informaci, zda nárok vznikl či nikoliv.
  2. Smart asistent – s touto službou máte veškeré asistenční služby, a tedy získání kompenzací zcela zdarma na vybraný časový úsek a na neomezený počet letů dle Vašich preferencí. Stačí si zakoupit službu dopředu a následně již ClaimCloud řeší vše zcela zdarma. Informace o službě či nákup služby je možný na stránkách zde.

Napsat komentář