Muzeum lidových staveb Kouřim – zajímavý turistický cíl

Lákavou nabídku cílů v historickém městě Kouřim obohacuje Muzeum lidových staveb. Jediný nadregionálně zaměřený skanzen lidové architektury zahrnuje na velkém území památky ze středních, východních i severních Čech. Čtrnáct větších objektů pocházejících od 17. do 19. století doplňuje množství drobných památek.


Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Většina domečků je naplněna expozicemi, které se zaměřují na bydlení a hospodářství na venkově od 18. do počátku 20. století. A tak se dozvíte, jak vypadal tehdejší nábytek, vybavení, zasednete do lavic školní třídy nebo dokonce do venkovské hospody.

Ze Středočeského kraje je lákadlem desetiboká roubená stodola z Durdic, obytný dům ze Strašic, roubený obytný dům statku z Týřovic, poloroubenka a špýchar z Budče, špýchar z Hrádku a z Kornatic, komplex usedlosti z oblasti Českobrodska a Nymburska nebo zajímavá celoroubená kovárna ze Starého Bydžova. Z Podkrkonoší zase roubená rychta z Bradlecké Lhoty na Semilsku (kde je i známá zřícenina hradu) a dvanáctiboká stodola ze Želejova u Hořic. Severní Čechy reprezentuje patrový polohrázděný dům z Jílového – Kamenné u Děčína.

TIP: Rozhledna Skalka u obce Vyžlovka

Chaloupky bez života by poskytovaly jen omezenou představu o našich předcích.  Proto celý areál mnohokrát do roka ožívá doprovodnými národopisnými pořady, v rámci kterých se představují historické postavy, lidové slavnosti a obyčeje. Nejen děti si mohou navíc vyzkoušet v rukodělných dílnách mnohá řemesla a nechybějí ani stánky s tradičními výrobky nebo občerstvením.

V mnohdy mrazivém lednu se zde oslavuje svátek Tří králů, který byl spojen s koledními obchůzkami a věštebními praktikami. Oblíbené jsou také masopustní reje, několik pořadů je věnováno velikonočním svátkům, následuje filipojakubská noc, letnice nebo svatojánská noc.

Letní víkendy patří tradičním řemeslům a také pohádkám. Velice oblíbené jsou srpnové dožínky. A v posledním kvartále roku zase svatohavelské posvícení, svatomikulášská obchůzka nebo adventní svátky.

Celý areál žije i vlastním rozvojem. V rámci pokračující dostavby je plánováno postupné doplnění o přibližně dalších třicet objektů.

Fotogalerie

Web: www.skanzenkourim.cz

Související: