Pekelský vodopád v Ústí nad Labem

Pekelský vodopád, někdy zvaný Mlýnišťský vodopád, je méně známá turistická atrakce v Ústí nad Labem, označena žlutou stezkou. Zde si můžete odpočinout a nasát přírodní energii. V článku si představíme vodopád, poté si ujasníme, pro koho je tento nádherný přírodní útvar vhodný k vycházce, následovat bude popis cesty (vybrali jsme si tu nejběžnější, která začíná v Krásném Březně).

V poslední části Vás seznámíme se zajímavostmi vztahujícími se k tomuto místu.


Základní informace o Pekelském vodopádu

  • Vodopád se nachází mezi obcemi Žežice, Mlýniště a Ústí nad Labem. Spadá pod Ústí n. L.

  • Výška vodopádu činí přibližně 8 metrů

  • Vodopád je součástí Pekelského potoka a údolí lemující vodopád se nazývá Peklo

  • V deštivých dnech a po nich je zemina po cestě rozmáčená, nedoporučuje se po cestě chodit

Pro koho není Pekelský vodopád vhodný?

Vhodný je prakticky pro kohokoliv. Pouze by se jeho návštěvy měli vyvarovat lidé se sníženou schopností pohybu, jelikož cestičky jsou v určitých úsecích úzké a svah pod nimi příkrý. Z tohoto důvodu by též majitelé psů měli držet svého chlupatého miláčka na vodítku, pokud neposlouchá na slovo. Obzvláště u větších ras by pejsek mohl někoho srazit, což v případě úzkých cest není to nejbezpečnější.

Kudy k vodopádu?

Pokud nejste z Krásného Března v Ústí nad Labem a neznáte okolí, doporučujeme vyjet z centra autobusem č. 55 a vystoupit na zastávce Keplerova. Po výstupu se dejte doleva (opačný směr než je zastávka do centra města). Dorazíte k zelenému rodinnému domu. U domku je strmější cesta. Projděte až na konec. Dorazíte do lesíka po kamenné cestě.

Projdete kolem hráze. Ta se bude nacházet po Vašem pravém boku pod Vámi. Projdete dále kolem chatek, dokud nenarazíte na úzkou cestu a směrovku umístěnou na stromě. Vydejte se podle směrovky.

TIP: Vyhlídka Vlastimila Cajthamla je v Ústí nad Labem na Střekově

Projdete dolů, vpravo se nachází studánka s pitnou vodou. Nyní zde pramen neteče tak, jak tekl kdysi. Pokud jste se vydali ke studánce, vraťte se k cestě a pokračujte dále proti proudu potoka. Minete zchátralý můstek. Dojdete k dalšímu, který býval novější – stále se přes něj dá přejít.

Následujte cestu, dokud nedorazíte k vodopádu.

Zajímavosti

  • V lese se hojně vyskytuje chrobák lesní. Je nejhojnějším ze všech živočichů v tomto lese, snad až na mravence.

  • Kousek od vodopádu leží vzpomínka na jistého Rudolfa, člověka zřejmě německého původu, který zde trávil mnoho času, tudíž po jeho smrti se zde postavil pomníček. Bohužel cesta je podemletá, tudíž je velmi obtížné se k němu dostat.

  • Svou památku zde má i zvíře Šanky, zřejmě pes, který zahynul nedávno. Páníček mu vyrobil hrob a jeho tenisový míček zavěsil na kříž.

  • Nad Šankyho hrobem je, v těžce přístupné oblasti, ručně vytesaný kámen do tvaru kvádru. Doprostřed kdosi vyhloubil díru vypadající jako na svíčku. Kdo a proč to učinil, není známo.

Fotogalerie

Doporučujeme:

Napsat komentář