Pevnost Josefov Jaroměř

Když se vydáte úrodnou polabskou nížinou na severovýchod od Hradce Králové, narazíte na místo, kde se zdá, že se čas zastavil kdesi za dob Marie Terezie. Pevnost Josefov je opevněné město s pravoúhlými ulicemi a starými domy, ohraničené obrovskými hradbami. Ty měly sloužit k obraně několikrát v historii, nicméně svému účelu nakonec nikdy neposloužily. Dnes je  tato památka jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v Králove-hradeckém kraji.


Kdy byla postavena Pevnost Josefov

Josefovská pevnost byla postavena v 18. století za vlády císaře Josefa II. Pevnost byla vybudována jako součást obranného systému, který měl chránit tehdejší hranice rakouského císařství.

Výstavba pevnosti Josefov probíhala v letech 1780 až 1787 pod vedením vojenského inženýra Josefa Augustina Rosenauera. Pevnost byla pojmenována po císaři Josefovi II., který nařídil její výstavbu. Byla navržena jako moderní pevnostní systém s bastionovým tvarem, který byl tehdy považován za nejefektivnější způsob obrany.

Pevnost byla budována na strategickém místě, kde se stýkaly významné obchodní cesty. Jejím úkolem bylo chránit město Jaroměř a zamezit případným útokům nepřítele. Pevnost byla vybavena moderními obrannými prvky, včetně bastionových hradeb, kasemat a fortifikovaných objektů.

Pevnost Josefov

Během své existence plnila pevnost převážně obrannou roli, ale byla využívána i jako vojenská posádka. V průběhu let prošla několika úpravami a rozšířeními, aby byla přizpůsobena novým obranným technologiím.

Dnes je pevnost Josefov důležitou historickou památkou a turistickou atrakcí. Návštěvníci si mohou prohlédnout její bastiony, hradební systém, kasematy, pěchotní tunely a další obranné prvky. Kromě toho jsou zde také expozice věnované historii pevnosti a vojenského života.

Toto místo představuje významnou část českého vojenského dědictví a je důležitým svědectvím o historických událostech a vojenské architektuře 18. století.

Prohlídky a zajímavosti

První místo, kam zavítat, když se do pevnosti Josefov vypravíte, je bezpochyby podzemní prohlídková trasa v hlavním objektu, který se nazývá Bastion I. Za svitu svítilen si prohlédnete rozlehlé tunely, obytné kasematy i lapidárium se sochami od Matyáše Bernarda Brauna. V podzemí je stálá teplota kolem 10 °C. Po prohlídce se můžete projít kolem hradeb a nechat se okouzlit, mimo jiné, i unikátní Vykopaným mostem, který byl zasypán navážkou v roce 1893 a znovu odkryt v roce 1998.

Pevnost Josefov 2

Traxlerova sýpka

Další, neméně zajímavou budovou, je objekt tzv. Traxlerovy sýpky. Najdete zde výstavu o vojenském zdravotnictví za obou světových válek, včetně zubní ordinace, operačního sálu nebo pokoje pacientů i s původním vybavením. K sýpce patří i expozice proviantních polních služeb.

Muzeum v Zásobovacím úřadě

Co byste při svých toulkách Josefovem rozhodně neměli minout, je muzeum, které se nachází v budově bývalého Zásobovacího úřadu. Najdete v něm řadu exponátů, které jsou velice unikátní, jako je například dřevěný člun z konce 11. století, který měří úctihodných 6 m, ukázky dámské dobové módy nebo obrazy zmizelých částí Josefova a blízké Jaroměře.

Město Jaroměř

A co dalšího toto unikátní město nabízí? Třeba pevnostní kovárnu, vojenskohistorické muzeum, náměstí s obrovským kostelem, expozici Cesta legionáře 2 nebo uměleckou kolonii Bastion IV, kde se nachází i muzeum hraček a divokolárna. Okolí Josefova vybízí ke krásným procházkám, ať už do nedalekého ptačího parku Josefovské louky, kde žijí i divocí koně a pratuři anebo se vydejte po stopách historie na vojenský hřbitov s bustou Tomáše Garriqua Masaryka.

Josefov

Parkování + Jak se na místo dostanete

První a nejpohodlnější způsob dopravy je bezpochyby vlastní auto. Ve městě se nachází hlavní parkoviště pro cca 50 aut, na adrese Rudé armády 109 551 02 Jaroměř – Josefov, od hlavního objektu je vzdáleno asi 150 m. Další parkovací stání jsou rozmístěna po celém centru.

Pokud se rozhodnete pro dopravu vlakem či autobusem, vystoupíte na hlavním vlakovém nádraží v Jaroměři, odtud je to do Josefovské pevnosti zhruba půl hodina cesty pěšky. Můžete také využít místních autobusových linek a vystoupit na zastávce Jaroměř, Josefov, Dělnický dům nebo Jaroměř, Josefov, Sokolovna.

Zajímá vás jaká je otevírací doba? Podívejte se na web www.pevnostjosefov.cz.

Mapa

Ubytování v okolí

Kam dál na výlet

Zdroje:

www.pevnostjosefov.cz
www.region-adrspach.cz/hrady-zamky-zriceniny/pevnost-josefov
www.hkregion.cz/dr-cs/100559-pevnost-josefov.html
www.turistika.cz
www.birdlife.cz