Po stopách hraběte Chamaré. Navštivte s námi hrad, zámek i zříceninu

Známý román Aloise Jiráska Poklad pojednává o Janu Antonínu Harbuval Chamaré, který celý svůj život zasvětil hledání pokladu. Příběh je inspirován skutečnými událostmi, které se odehrály koncem 18. století ve vsi Potštejn, nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Na místa, kde hrabě žil a pátral po pokladu, se můžete sami vydat a na vlastní pěst zapátrat po tajemném pokladu.

Hrad Potštejn

Nad vesnicí se tyčí zřícenina gotického hradu z konce 13. století. Nabízí prohlídkový okruh, v hlavní sezóně noční hrané prohlídky, dominantou je kaple Svatých schodů. Naprosto unikátní je však historie hradu. Na počátku 14. století byl jeho majitelem Mikuláš z Potštejna, který se po neshodách s králem Janem Lucemburským stal loupeživým rytířem. Přepadával kupecké karavany na zdejší obchodní stezce, proto Karel IV. uspořádal trestnou výpravu. Hrad byl obležen a Mikuláš zabit. Tehdy vznikla legenda o pokladu, který Mikuláš ve vsi ukryl.

Zřícenina hradu Velešov

Hned na sousedním kopci stával hrad Velešov, který nechali založit páni z Potštejna poté, co původní hrad dobyl Karel IV. Dnes už zde však najdete pouze naučnou stezku, která je korunována vyhlídkou, a pár základních kamenů hradu. Ten byl doslova rozebrán v 18. století, a to při zběsilém pátrání hraběte Chamaré po Mikulášově pokladu.

Zámek Potštejn

Pozůstatky z hradních zdí ovšem nalezneme u zdejšího zámku. Kameny z kopce Velešov se svážely lanovkou do městečka a byly užity na stavbu zdi okolo zámeckého parku. Barokní zámek nechal vystavět taktéž hrabě Chamaré. Jeho areál v současnosti nabízí široké vyžití.

Zámek Potštejn

Klasické prohlídky doplňují také hraná představení, personál v dobových kostýmech, cukrárna přímo na zámeckém nádvoří, Pohádkov pro nejmenší, zmiňovaný park v anglickém stylu s překrásnou Růžovou zahradou, či luxusní zámecký hotel. Legendu o loupeživém Mikuláši a jeho pokladu připomíná vyhlášené strašidelné sklepení Bubákov.

Nové Hrady

Hrabě Chamaré po sobě zanechal ještě další zámek. Rokokový skvost nedaleko Litomyšle je sice od Potštejna vzdálený přes 30 kilometrů, nelze ho ale nezmínit. Pokud jste někdy zaslechli označení jako „České Versailles” nebo „Malý Schönbrunn”, řeč byla právě o tomto paláci.

Nové Hrady

Kromě interiéru zámku a rozlehlé francouzské zahrady, která vás jistě uhrane, nabízí areál také muzeum cyklistiky, amfiteátr, farmu s jeleny a daňky, množství různých zahrad a také anglický park s křížovou cestou vedoucí k základům původního gotického hradu.