Poutní kostel na Makové hoře


Ve středočeském kraji na Příbramsku, můžete navštívit poutní místo na Makové hoře, které je umístěné uprostřed krásné krajiny a ve středu sídlí barokní kostel. Vydejte se po naučné červené stezce, která vede obcí Smolotely.

Kudy na Makovou horu

Cesta k Makové hoře, vede z obce Smolotely, která je vzdálená 1 km. Vydejte se po červené značce, která začíná na návsi. Můžete si všimnout kostela obklopeného anglickým parkem, ale však park je v zanedbaném stavu a veřejnosti nepřípustný.

Naučná stezka okolím Smolotel

Po této stezce potkáte sedm stanovišť, která vás seznámí s přírodou a historií. Dozvíte se informace k důlní činnosti, seznámíte se s pokusnými štolami, ve kterých se těžila gabra. Bylo zde i menší rýžoviště zlata a ložisko vzácné červené žuly, která je celosvětově ojedinělá. Po cestě zahlédnete sochu svatého Jana z Nepomuku, pomník padlím nebo obecní úřad. Po cestě můžete spatřit menší rybníček a kamennou studánku.

Konec naučné stezky vede přes les, ale díky cestě můžete výlet absolvovat na kole nebo autem. Na vrcholu kopce stojí samotný kostel, který byl zasvěcen Panně Marii Karmelské a svatému Janu Křtiteli. Poutní kostel byl vystavěn v letech 1719-1722 Janem Felixem Chanovským – Krasilovským z Dlouhé vsi.

Kostel na Makové hoře
Poutní kostel – Maková hora

Uvnitř kostela působí barokní atmosféra a na samotném oltáři můžete zpozorovat například kopii milostné sošky Panny Marie Škapulířské, kterou sem přinesli bratři Karmelitáni.

V kostele se pořádají bohoslužby, kterých se můžete zúčastnit. Pořádají se každou třetí neděli v měsíci a samozřejmě o svátcích jako na Nový rok, o Velikonocích, o Vánocích a o Makovské pouti.

Poblíž můžete objevit i Orlickou přehradu, ke které se ze Smolotel můžete vydat po červené turistické značce. Červená značka vede do Solenic, které se nachází těsně pod hrází Orlické přehrady. Název Solenice se váže k historii, kdy se zde dříve převážela sůl.

Kam na výlet v okolí: