Rotterdam – druhé největší nizozemské město


Rotterdam je druhé největší město Nizozemí, žije v něm kolem 600 tisíc obyvatel. Rozkládá se na středozápadě země. Vznikl z původní rybářské vesnice ve 13. století a od 17. století se začal rozšiřovat přístav kvůli rozvíjejícímu se obchodování, v té době především s Indií.

Během druhé světové války byl Rotterdam úplně vybombardován. Tehdy se nizozemští architekti spojili a postavili město nové, s moderními výškovými budovami v centru.

Rotterdam Nizozemí

Největší přístav v Evropě

Rotterdamský přístav byl největším přístavem světa, než ho v roce 2004 předčila Šanghaj. Nyní je to tedy druhý největší přístavní komplex na světě a první v Evropě.

Přístav Rotterdam Holandsko

Přístav zaujímá padesát kilometrů přístavních nákladových míst. Netáhne se podél pobřeží rovnoměrně jako jiné přístavy, nýbrž je rozprostřen v deltě řek Rýn, Nová Máza a Šelda a v zálivech Severního moře. Je tedy říčním i mořským přístavem zároveň.

Přístav Rotterdam Nizozemí

Přístav má nejmodernější vybavení. Mamutí jeřáby překládají v kontejnerech denně tisíce zásilek z celého světa – do Evropy se tak dostává většina zboží z Ameriky i Afriky. Na pohyb kontejnerů stačí jeden člověk, vše je ovládáno počítači.

Rotterdam Holandsko přístav

Přístav je vystavěn velmi důmyslně; v zálivech jsou jednotlivá překladiště a každé se zabývá jednou samostatnou komoditou, ať už jsou to ropné produkty, anebo obilí.

Podle statistik se tu ročně odbaví 30 tisíc námořních lodí a 110 tisíc říčních a přeloží se skoro půl miliardy tun zboží.

Architektura

Ale Rotterdam v Holandsku není jen přístavem; je také městem historického významu a moderní architektury.

V centru města najdete Námořní muzeum, v němž je zdokumentována historie přístavu a staveb lodí.

Muzeum Boijmans van Beuningen vás uchvátí svými expozicemi obrazů malířských mistrů, od rané italské gotiky, přes mistry renesance, expresionismu, kubismu až po surrealismus, jako byli kupříkladu

  • Hieronimus Bosch
  • Pieter Breughel
  • Rembrandt van Rijn
  • P. Rubens
  • Tizian
  • Tintoretto
  • Murillo a Goya
  • Monet, Gauguin, Van Gogh
  • Picasso, Kandinsky
  • Salvator Dalí, a další

Jsou tu také další muzea, která vystavují moderní umění.

Rotterdam muzeum - obraz

Zajímavé stavby

Zajímavá stavba je věž Euromast Rotterdam, jejíž výška dosahuje 185 metrů.

Euromast věž - Rotterdam Nizozemí

Výtah vás vyveze až na vrchol věže, odkud je úžasná vyhlídka na město, anebo můžete vystoupit ve výšce 100 metrů a navštívit zde restauraci Panorama.

Nelze vynechat Erasmův most, což je moderní stavba, která spojuje jižní a severní Rotterdam.

Erasmův most - Rotterdam Nizozemí

Na jihu města si můžete prohlédnout skupinu větrných mlýnů.

Rotterdam větrný mlýn

V Rotterdamu žije spousta lidí různých národností a barev pleti v rasové snášenlivosti, toleranci a vzájemném pochopení.

Ubytování v Rotterdamu

| Rubriky Holandsko