Růžový palouček u Litomyšle


Cestou z Litomyšle se po sedmi kilometrech zastavujeme mezi obcemi Morašice a Újezdec u Růžového paloučku, kde se naposledy setkal Jan Amos Komenský s českými bratry při odchodu do exilu.

Růžový palouček

Palouček je porostlý francouzskými růžemi (Rosa gallica) na ploše 350 m2 a obklopený parkem s jinanem dvoulaločným, celková rozloha je 1.85 ha. Růže zde rostly od nepaměti, podle pověstí je nejde odsud vzít, nesnesou okopávání a nejde je přesadit jinam.

Obdivujeme měděný památník českých bratří a čteme na něm – Hle místo žalem svědků posvěcené.

Růžový palouček u Litomyšle 4

Z jejich slzí růže zkvetly. Z úcty k minulosti postavil spolek růžopaloučský 1921 ku dni 21. června. Památník má tvar čtyřhranného sloupu s kalichovitým vyústěním, na kterém je umístěna zlacená zeměkoule o půlmetrovém průměru. Sibiřskou měď jako materiál darovali českoslovenští legionáři a památník podle návrhu architekta Aloise Meteláka vyhotovila Řemeslnická škola v Litomyšli. Slavnostního odhalení památníku se zúčastnilo 70.000 lidí, projev přečetl Alois Jirásek.

Růžový palouček u Litomyšle

Průvodce nám v závěru zasvěceného výkladu prozradil, že pravděpodobněji se Růžový palouček nachází na státní hranici severně od Žacléře. Zde je umístěn reliéf Jana Amose Komenského a deska s údajem, že zde dne 4. února 1628 překročil hranici. Litomyšlský historik Antonín Tomíček vyslovil myšlenku, že Růžový palouček byla vzorová polní míra, podobně jako Přemyslovo políčko u Stadic. Svou verzi zdůvodnil dosti složitým výpočtem pomocí starých délkových měr.

Ubytování v Litomyšli a okolí