Solfatara – kráter sopky v Neapoli

Od Amfiteátru Flavio, který je nejlépe zachovanou antickou památkou ve městě Pozzuoli pokračujeme k Solfataře – elipsovitému kráteru vyhaslé sopky.


Jde o kráter o obvodu dvou kilometru a průměru přibližně 770 metrů, na jehož dně bublá bahno a ze solfatar uniká sirná pára. Kráter vznikl před několika tisící lety a naposledy dal o sobě vědět na sklonku antiky, kdy láva ze Solfatary pohřbila město Pozzuoli i s gladiátorskou arénou. Solfatary jsou post-vulkanické exhalace, plyn je převážně složen z HCl, v menší míře je tvořen SO2, H2S, SO3 a přehřátou vodní párou. Jejich teplota se pohybuje od 100 – 250˚C. Sirné výpary dávají vzniknout žlutavým nánosům kolem únikových trhlin solfatar (odtud jejich název = „žlutá země“).

Už ve starověku toto místo přitahovalo básníky i vědce, kvůli unikajícím výparům a ponuré atmosféře mnozí toto místo označují za „předpeklí“. Z jícnu sopky vystupují páry a sirné plyny a malé fumaroly vystřikují horké bahno. Máte-li citlivý čich, raději si kvůli pronikavému zápachu sirovodíku chraňte nos kapesníkem. Držte se vyznačených stezek, neboť mimo ně existuje vážné nebezpečí opaření. Malé děti a lidé s respiračními potížemi, by se tomuto místu měli kvůli sirným výparům raději vyhnout úplně.

Sopka Solfatara

Solfatara je nejznámějším místem Flegrejských polí, což je název vulkanické kaldery o průměru 13 kilometrů, nacházející se západně od Neapole nad Neapolským zálivem. Pole leží asi 35 kilometrů od Vesuvu. Vulkanismus v oblasti probíhal ve dvou etapách, obě byly velmi intenzivní. První se odehrála před 35 000 lety, druhá před 12 000 lety. Nadmořská výška kaldery a okolního území se často mění, kaldera se často zdvihá nebo klesá. V roce 1538 bylo vyzdvižení následováno erupcí, při které se vytvořil nový struskový kužel Monte Nuovo. Vyzdvižení v 70. a 80. letech 20. století naproti tomu následováno erupcí nebylo. Průvodkyně vypráví o tom, jak v letech 1983-85 se země zvedla o 2.15 m a ona s dalšími se musela vystěhovat z poškozených domů do bezpečnější části města Puzzuoli, v dalších 30 letech země klesla o jeden metr. Dokazuje nám, že pod zemí je dutina – viz video a že když k unikající sirné páře přiblížíme hořící noviny, pára ztmavne.

Půda je opravdu teplá a místy jsou zábrany, aby se člověk neopařil. Měřící přístroje a kamery kontrolují situaci, kolem vulkánu rostou stromy a keře, za nimi leží město.

TIP: Levné poznávací zájezdy do Itálie vybírejte na Dovolená.cz

Fotogalerie

Solfatara na Youtube

Pokus s kamenem doplněný českým komentářem (video)

Četli jste všechny díly cestopisu?

1. Poznávací zájezd do Vatikánu autobusem
2. Vatikánská muzea jsou komplex uměleckých sbírek
3. Bazilika sv. Petra v Římě
4. Baia Domizia je městečko nedaleko Neapole
5. Město Pozzuoli a amfiteátr Flavio
6. Solfatara – kráter sopky v Neapoli
7. Pompeje a Herculaneum. Města, která zničila sopka
8. Památky a místa v Římě, která musíte navštívit
9. Toskánsko, Pisa a San Marino

Napsat komentář