Svatá Hora u Příbrami je známé poutní místo


Nezaměnitelnou dominantu nad Příbramí tvoří již po dlouhá staletí Svatá Hora. Celé mariánské poutní místo bylo vystavěno v letech 1659-1670 podle návrhu italského architekta Carla Luraga. Dříve toto místo spravovali jezuité, od roku 1861 Svatou Horu spravuje Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristé.

Svatá Hora Příbram

Svatá Hora Příbram - poutní místo
Svatá hora u Příbrami

V roce 2015 prošla Svatá Hora celkovou a nákladnou rekonstrukcí. Díky této rekonstrukci se návštěvníkům otevřely nové možnosti prohlídkových okruhů. Celý areál lze projít s průvodcem, který Vám poví informace k historii Svaté Hory, okomentuje některé obrazy v ambitech, podíváte se do rohových kaplí a společně navštívíte baziliku.

Svatá Hora Příbram - poutní místo 3
Příbram Svatá hora sklepení

Zpřístupnilo se také svatohorské sklepení a zvonice.

Svatá Hora Příbram - poutní místo 2
Zvonice

Pod novou prodejnou upomínkového zboží bylo zhotoveno nové Svatohorské poutní muzeum, ve kterém si návštěvník prohlídne šatičky pro sošku Panny Marie Svatohorské, předměty, které se našly během rekonstrukce, zhlédne prezentace a animované příběhy z dějin Svaté Hory.

Na Svaté Hoře se také pravidelně pořádají bohoslužby, křtiny a svatby. Pravidelně sem také přicházejí poutníci z celého světa.

Více informací o Svaté Hoře naleznete na www.svata-hora.cz.

Objednání prohlídky je možné na telefonu +420 318 429 943 nebo na e-mailu prohlidka@svata-hora.cz

Kam dál v Příbrami a okolí

Napsat komentář