Svatopetrské náměstí – srdce Vatikánu a Říma


Toulat se po hlavním městě Řím a nenavštívit Vatikán? Ne! To prostě nejde! Ač ateista přesto musím zamířit do míst, jejichž návštěva znamená pro stamilióny lidí splnění životního snu.

Muslimové mají svou Mekku, budhisté Tibet no a křesťané příjíždí za svým papežem na Svatopetrské náměstí ve Vatikánu.

Svatopetrské náměstí – Vatikán

Prostranství, které tvoří přirozené centrum Vatikánu, získalo svou dnešní podobu v letech 1656 – 1667 v době působení papeže Alexandra VII. Náměstí oválného půdorysu je lemováno po obou stranách kolonádou s dórskými sloupy, působící dojmem otevřené náruče vítající přicházející návštěvníky. Římsu po obou stranách náměstí zdobí 140 soch světců, zatímco v centru náměstí je umístěn 25,5 metrů vysoký a 331 tun vážící obelisk, mající za sebou dlouhou historii i putování. Světlo světa spatřil v dalekém Egyptě ve 13. stol. př. n. l., odkud byl za vlády císaře Caliguly přepraven do Říma. Na svém dnešním místě však stanul až v roce 1586.

Svatopetrské náměstí - Řím Vatikán

Na nejsvětějším místě křesťanů

Zahlédnout svatopetrské náměstí opuštěné, je zřejmě věc nemožná. Davy věřících z celého světa sice také nechají se zalíbením spočinout svůj zrak na mistrovské díle architekta Bernini, ale především sem přichází na setkání se svou největší autoritou – papežem. Je s podivem, jaké emoce dokáže jeho miniatuní postavička v okně papežského paláce vzbuzovat v davech věřících, hltajících každé jeho slovo.

Svatopetrské náměstí - Řím Vatikán 2

Při pohledu na okolo stojící dav se však nemohu ubránit dojmu, jako kdyby původní vznešenost a genius loci tohoto místa byly dnes vytlačovány všudypřítomnými obchodníky. Jako kdyby ani zdejší fontána nebyla s to vyčistit toto místo od balastu komerce.

Ubytování ve Vatikánu

Související:

| Rubriky Itálie