Synagoga a židovský hřbitov ve Strážnici

Město Strážnice má pro návštěvníky svůj osobitý půvab a nabízí k poznání také mnoho historických památek. Díky tomu se stalo centrem společenského a kulturního dění, ale přitahuje také příznivce sportu i kvalitního vína. Na půli mezi zámeckým areálem a Zámeckým vinařstvím se nachází zajímavá pamětihodnost, která je živoucím dokladem židovského osídlení.


Historické dokumentu ukazují, že ve Strážnici nějaký čas pobýval také věhlasný rabín Rabi Šabtaj ben Meir ha-Kohen, který uprchl z Polska před protižidovským pogronem v Lublinu.

Synagoga Strážnice – historie

Strážnická synagoga byla postavena v roce 1804 v klasicistním stylu. Nahradila původní modlitebnu zničenou požárem. Těsně za ní se rozprostírá židovský hřbitov, který vznikl patrně v 17. století. V roce 1870 došlo ke stavebním úpravám synagogy v novorenesančním stylu a počátkem 20. století byla také elektrifikovaná.

Synagoga Strážnice

Bohoslužby se v jejích prostorách konaly až do roku 1941. Dne 22. června 1941 oddíly SA synagogu poškodily. Následně byla využívána jako skladiště. V roce 1991 byla navrácena Brněnské židovské obci, která synagogu spravuje a zpřístupnila ji veřejnosti.

Židovský hřbitov u synagogy byl zřízený jako náhrady starého židovského hřbitova. Nejstarší přenesený náhrobek pochází z roku 1448. V areálu židovského hřbitova se dochovaly cenné náhrobky barokního i klasicistního stylu s hebrejskými, německo – hebrejskými  i česko – hebrejskými nápisy a reliéfními prvky. Na hřbitov se vstupuje přes kovovou branku od synagogy.

Současnost

Hřbitov i synagoga dnes slouží ke vzpomínce na zaniklou židovskou komunitu ve Strážnici. V prostorách synagogy se nachází muzeum a galerie s židovskou tematikou. V letních měsících je přístupná veřejnosti.

Vstupné – ceník

Vstup do synagogy je zpoplatněný. Dospělí návštěvníci zaplatí 25 Kč, děti a studenti 15 Kč, nebo je možné uplatnit rodinné vstupné ve výši 60 Kč.

Na prohlídku hřbitova se můžete vydat zdarma. Buďte však opatrní, technický stav některých náhrobků je bohužel neuspokojivý a mohlo by snadno dojít k vašemu zranění.

Židovský hřbitov Strážnice

Přístup k synagoze

K synagoze vás dovede úzká ulička mezi domy, která vede od hlavní komunikace z ulice Bzenecká. Vstup k ní je označený informační cedulí.

Parkování

K parkování můžete využít parkoviště Boženy Hrejsové nebo parkoviště Náměstí 17. listopadu. Odtud dojdete k památce pěšky. Trasa je dlouhá asi 200 metrů.

Turistický ukazatel Strážnice

Zajímavosti v okolí:

Napsat komentář