Kalvárie – krásný výhled do Českého středohoří (Porta Bohemica)

Můžete se setkat i s označením Tři kříže, které jsou viditelné již od Velkých Žernosek.