Teplické skály – rozsáhlé skalní město u Teplic nad Metují


Také milujete pobyt v přírodě? Její krásné tajuplné lesy, zajímavě tvarované skály, vodopády a zeleň všude kolem? Pokud ano, máme přesně pro vás tip, kam do takové přírody vyrazit na výlet. Jde o Teplické skály na severovýchodě Čech, které byste jako milovníci české přírody určitě měli vidět.

Teplické skály

Mají svůj typický vzhled, jsou to jakési souvislé skalní stěny tvořené kvádrovými pískovci. Skály jsou velmi vysoké, v některých místech měří více než 70 m. Nejde však o obyčejné skály, můžete narazit na velmi zajímavé skalní útvary od skalních převisů a věží, přes tajemné jeskyně a kaňony, až po všelijaké soutěsky a labyrinty. Když tohle všechno zkombinujete s divokou přírodou, podhorskými kvetoucími rostlinami a zvěří, vznikne nádherný přírodní celek, který nadchne opravdu každého.

Leží na severu Polické vrchoviny u Teplic nad Metují. Právě přes Teplice n. M. se do této úchvatné krajiny dostanete. Další možnou cestou je přejít přes Vlčí rokli z Adršpašských skal. Cesta mezi těmito dvěma skalními městy je dlouhá asi 4 km. Pokud se rozhodnete jí celou projít, počítejte s výškovým převýšením.

Před příchodem lidí byly Teplické skály v podstatě těžko propustným pralesem hojně porostlým buky a jedlemi. Dnes se zde setkáte spíše se smrky. Narazíte zde také na rostliny, které u nás obvykle v horách rostou, setkat se však můžete i s nějakými zavlečenými druhy. Kromě toho zde roste poměrně bohaté množství druhů mechorostů a při troše štěstí možná uvidíte i nějaké kriticky ohrožené druhy rostlin.

Pokud jde o faunu, můžete se zde setkat s cca 160 různými druhy obratlovců, spoustou hmyzu a dalšími bezobratlými živočichy. Zajímavostí je např. zdejší vývoj larev vzácného druhu tesaříka nebo výskyt bezkřídlých much. Díky vhodným prostorům pro hnízdiště je zde také velké množství ptactva, z nichž mnoho druhů je ohrožených nebo vzácných. To však neplatí jen pro ptáky, obecně se zde můžete setkat s různými ohroženými druhy zvířat.

Za zmínku stojí také, že na území rezervace se nacházejí tři pozůstatky hradů. Jde o skalní hrady Střmen, Adršpach a Skály.

Fotogalerie

Ubytování v okolí

Napsat komentář