Terčino údolí – poznejte naučnou stezku u Nových Hradů


Zajímavá vycházka kultivovaným anglickým lesoparkem, která zajisté potěší dospělé i děti, vás zavede do Jihočeského kraje. Naučná stezka (NS) Terčino údolí se nachází v blízkosti města Nové Hrady v malebném údolí řeky Stropnice a byla vytvořená v roce 2007. Jedná se o znamenitou ukázku propojení přírody s historií a prvky krajinářské tvorby.

Terčino údolí trasa

Upravená lesní stezka, která vás provede kolem řeky, vodopádu, rybníka, kaňonem až ke gotické tvrzi, je dlouhá asi 7 kilometrů. Tvoří ji celkem 12 informačních tabulí, které dokumentují vývoj parku, jeho faunu i flóru. Na starých dobových fotografiích ožívají ztracené historické památky parku (Dům koláře, Modrý dům, Židovský pavilon). Stezka je návštěvníkům přístupná v průběhu celého roku a zdarma.

Z historie

Původně se jednalo o loveckou oboru, která se postupem 17. a 18. století začala lidským zásahem měnit v přírodní krajinářský skvost.

Především hraběnka Terezie Buquoyová, která si toto údolí zamilovala a přičinila se o výsadbu exotických stromů i keřů, měla zásadní vliv na jeho proměnu. V parku najdete i stromy staré více než 500 let.

TIP: Prales Hojná Voda – Národní přírodní památka v Novohradských horách

Koncem 18. století byly v údolí vybudovány soukromé lázně. Počátkem 19. století vznikl také Modrý dům i umělý vodopád poháněný samotnou řekou Stropnice. Některé památky působením přírodních vlivů i času podlehly zkáze.

Přístupová cesta + parkování

K naučné stezce, která je z centra Nových hradů vzdálená asi 1,5 kilometru, vás přivede hlavní příjezdová komunikace. Před vstupem do údolí je umístěno placené parkoviště pro návštěvníky. Následně se vydáte pěšky do areálu parku a k jednotlivým zastavením.

Zastavení s informačními tabulemi

  1. Vstupní brána – dochovaná z konce 18. století.
  2. Hamr – v současné době funguje také jako restaurace.
  3. Lázničky – empírový lázeňský dům, který připomíná spíše odpočinkový altánek. V současné době nabízí možnost občerstvení i ubytování.
  4. Modrý dům – most přes řeku vás přivede k pozůstatkům oblíbené hraběnčiny stavby, z níž se do dnešních dnů se dochovalo pouze obrysové zdivo.
  5. Vodopád – byl vytvořený v roce 1817. Je jedním z nejatraktivnějších prvků parku.
  6. Lesy
  7. Průhledy
  8. Cuknštejn – zachovalá tvrz z 15. století, v roce 2000 došlo k její rekonstrukci.
  9. Romantické stavby
  10. Louky
  11. Dřeviny a byliny
  12. Švýcarský dům

Součástí parku jsou také odpočinkové lavičky, dřevěné mosty přes řeku i nové turistické zajímavosti (pomníčky přátelství), které mají upoutat pozornost vnímavých návštěvníků. Od roku 1992 je park chráněný jako národní přírodní památka. Od roku 2015 o park aktivně pečuje skupina místních nadšených dobrovolníků.

Terezino údolí – fotogalerie

Tipy na výlety v okolí:

Napsat komentář