Trojský zámek – Troja Praha


Do Prahy jezdím desítky let ale do Tróji jsme vyjeli letos poprvé, v plánu máme zámek a botanickou zahradu s Fata Morganou. Potěší nás informace, že bez blesku se v zámku smí fotit, ale pro skupinu pěti a více osob je nutno si objednat průvodce týden předem.

Zámek Troja v Praze

Jeden z nejkrásnějších barokních zámků ze 17. století v Čechách a nejstarší zámek na území dnešní Prahy má tři křídla a půdorys tvaru písmena U. Architekt Jean Baptiste Mathey se nechal inspirovat stavbami římských příměstských vil. Název Trója je odvozen z antické výzdoby trojské války, která zdobí interiér zámku, nejdříve patřil pouze zámku a až v 18. století se přenesl na celou obec resp. část Prahy.

Galerie hlavního města Prahy nově otevřela dlouhodobou expozici s názvem Akordy modernosti, přibližuje díla předních českých umělců, kteří se na přelomu 19. a 20. století věnovali především krajinomalbě (Slavíček, Špála, Kubín) a plastice (Mařatka, Štursa, Gutfreund). V zámecké kapli je Černá Madona ze 17. století, její menší replika je na domě v Celetné ulici. Zaujal nás velký sál s bohatou freskovou výzdobou na téma vítězství Habsburků nad Turky u Vídně, vede z něj na jižním průčelí do parku velkolepé dvojramenné schodiště vyzdobené sochami znázorňující souboj Titánů s antickými bohy.

Park s terakotovými vázami je v návštěvní hodiny zámku volně přístupný, uprostřed parku je kašna s vodotryskem a na jeho okraji je ukryto zahradní bludiště.

Při východu ze zámku máme dvě možnosti 300 m do Botanické zahrady nebo 10 m do restaurace ?

Troja zámek fotogalerie

Otevírací doba

  • Úterý – neděle: 10 – 18h
  • Pátek: 13 – 18h
  • Zahrady do 19h

V zimním období je zámek zcela uzavřen.

Vstupné – ceník

Aktuální ceny najdete na webových stránkách zámku.

Web: http://ghmp.cz/zamek-troja/

Mapa

Ubytování v Praze