V Litoměřicích po Mostné hoře s historikem


Na procházky v Litoměřicích chodíme na Mostnou horu, jméno dostala podle toho, že zde bylo v roce 1452 těženo dřevo na stavbu prvního litoměřického mostu přes Labe.

S historikem PhDr. Oldřichem Doskočilem stojíme u bronzového odlitku sochy Karla Hynka Máchy, autorem je sochař Josef Václav Myslbek.

Spolek českých vlastenců Svatobor v čele s Aloisem Jiráskem totiž sochu před sto lety nechal vyrobit právě pro Litoměřice, ale protože se jim socha velmi líbila, nechali si ji v Praze na Petříně a do Litoměřic chtěli poslat její kopii, k tomu ale nikdy nedošlo. Díky jednateli občanského sdružení Salva Guarda Jana Grimma, podpoře Nadačního fondu Kalich Alexandra Vondry a Města Litoměřice byla socha vyrobena k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy a dne 21. listopadu 2010 byla na úpatí kopce u hlavní přístupové cesty na vrchol slavnostně instalována.

Přesouváme se k vyhlídce na město, nalevo vidíme horu Říp, napravo hrad Hazmburk, za řekou Labe leží Terezín a Bohušovice n.O., u cesty je sezení.

V roce 1882 žitenický lesmistr Rohr pečoval o Mostnou horu, nechal ji osázet novými stromy, protože byl suchý rok, polovina sazenic nevyšla, ale další rok získal peníze z Vyšehradské kapituly a dosázel i zbytek, proto jsou nejstarší stromy přes 100 let staré. A již jsme u cíle, v roce 1910 postavil Spolek pro zvelebení Litoměřic na vrcholu Mostné hory restauraci s věží, která sloužila jako vojenská pozorovatelna, meteorologická stanice a stanoviště požární hlídky, v roce 1934 byly k restauraci a rozhledně přistavěny verandy, taneční sál a altán.

Nedaleko stojí vodárna z roku 1935 s velmi kvalitní vodou, kromě nabídky dalších cílů pro turisty pěší, vede zde i jezdecká stezka.

Vracíme se po modré z kopce po schodišti hlídaném dvěma lvy – českým a německým alejí až k Jiráskovým sadům.

Fotogalerie