Větrný mlýn Jalubí – turistická atrakce na Slovácku


Obnovená historická památka – replika původního Smolkova mlýna holandského typu se stala novodobou turistickou atrakcí na Moravském Slovácku. Objekt se nachází mezi poli na půli cesty mezi obcí Jalubí a Traplice.

Vede k němu polní cesta od hlavní komunikace. Tvůrci repliky mlýna se zaměřili především na autentičnost díla, jež se dochovalo v dobových záznamech i na fotografiích.

Realizace stavby

Vlastní stavba byla zahájena v roce 2005, kdy došlo k odhalení původních kamenných základů stavby. Kolaudace mlýna se konala v lednu 2009. Replika vznikla pod odborným vedením PhDr. Jany Spathové, Ing Jana Doubka a Ing arch. Ivana Sládka.

Jalubský mlýn – historie

Podle historických pramenů je zřejmé, že existoval již v roce 1840, ale první podložená zmínka pochází až z roku 1875. Postupem let (1879 – 2003) vystřídal několik majitelů.

Byli jimi: Bartoloměj Laik, Vincenc Pilát, František Sloupenský, Josef Doseděl, Anna Dosedělová, manželé Smolkovi, Františka Veselská, Josef Mach a poslední majitelka Anna Grebeníčková. Od té byl odkoupen pozemek se základy zaniklého mlýna. K zániku mlýna došlo v roce 1938.

Replika mlýna Jalubí – technické parametry

Jedná se o zděnou kruhovou stavbu o průměru 7 metrů s výškou 11 metrů včetně střechy. Nadzemní zdivo dosahuje tloušťky 80 centimetrů a je opatřeno dřevěnými okny, která přivádí do objektu světlo. Vstupní dřevěné dveře jsou zpevněné kováním. Střecha je usazená v dobovém stylu – na otočné stolici a její krytinu tvoří ručně štípané šindele. Hřídel s perutěmi je usazená v pouzdrech ze dřeva. Ve vnitřní části objektu se nachází dřevěné schodiště.

Přístupnost veřejnosti

Replika větrného mlýna je přístupná veřejnosti v období od dubna do října v čase od 9,00 – 17,00 hodin. Jedná se o oblíbené místo sportovců, turistů, umělců i novomanželů, kteří využívají jeho jedinečnost k nafocení krásných fotografií či skvělého videoklipu.

Fotogalerie

Doporučujeme: