Vodní nádrž Fryšták – Kostelec u Zlína


Máte slabost pro technické památky starého Baťovské Zlína? Fryštácká přehrada je živou připomínkou této zajímavé éry. Najdete ji mezi obcí Fryšták a městem Zlín (nad soutokem řeky Dřevnice a Fryštáckého potoka). Vodní nádrž byla vybudovaná v letech 1935 – 1938 a měla zásobovat pitnou vodou občany pozvolna rostoucího průmyslového města.

Svému účelu sloužila až do roku 1996. Dnes slouží jako rezervní zdroj pitné vody.

Technické parametry

Vodní nádrž zaujímá plochu 60 ha. Přehradu tvoří sypaná hráz, část nádrže je zpevněná betonovými deskami. Břehy nádrže jsou zatravněné a místy zalesněné. Výška hráze je 13, 7 metrů a její délka činí 198 metrů.

Vodní nádrž Fryšták

Součástí přehrady je také přebudovaná výpusť s betonovým přepadem, která má pojmout dokonce i desetitisíciletou vodu a ochránit tak své okolí před ničivými následky povodní. Nedaleko ní se nachází také úpravna vody, přístupový most, odběrná věž a typické obytné baťovské dvojdomky.

Vodní nádrž Fryšták 3

Zajímavosti

Fryštácká přehrada si zahrála také ve slavném filmu režiséra Karla Zemana Cesta do pravěku z roku 1955. Po její hladině se hlavní hrdinové filmu přenesli do doby, kdy se po naší planetě procházeli dinosauři.

TIP: Filmová místa – kde se natáčely pohádky, filmy a seriály

V roce 1997 byla prohlášena za kulturní památku. Ačkoli již dnes není přímou zásobárnou pitné vody, v jejím bezprostředním okolí neustále panují přísná hygienická opatření.

Návštěvníci se mohou procházet v jejím okolí, ale je zde zákaz koupání a nesmí se v na ní v zimě bruslit. Povolený je pouze limitovaný rybolov. Pro ten je však nutné si vyřídit speciální povolenku.

Vodní nádrž Fryšták 2

Pod její hrází se nachází 150 metrů dlouhá štola, která však není přístupná veřejnosti. Slouží k monitorování stavu přehrady.

Přístup k přehradě

Přehrada se nachází na hlavní komunikaci mezi Fryštákem a Kostelcem. Návštěvníci mohou využít malé parkoviště nad nádrží směrem k obci Fryšták. K přehradě se můžete vydat také pěšky nebo na kole. Z Fryštáku (Dolní Vsi) vede k nádrži modrá turistická značka. Nebo se můžete vydat k nádrži ze sídliště Jižní Svahy přes Kocandu po asfaltové cestě.

Parkování Vodní nádrž Fryšták

Trasa k Vodní nádrži Fryšták