Vodojem Kostelíček – rozhledna Třebíč


V Třebíči a okolí jsou tři rozhledny, Městskou věž jsme vyloučili, protože výhled z restaurace Panoráma hotelu Zlatý kříž je podobný a rozhledna na Pekelném kopci je šest kilometrů vzdálená. Vyhrál věžový vodojem „Kostelíček“ na Strážné hoře.

Vodojem Kostelíček – rozhledna v Třebíči

Vodojem Kostelíček - rozhledna Třebíč

Máme podrobný plánek a po snídani vyrážíme kolem Malovaného domu, městské věže, po mnoha schodech kolem hřbitova, pravoslavného kostela sv. Václava a sv. Ludmily do Ruské ulice a stále stoupáme. Konečně vpravo vidíme vodojem a kapli sv. Jana Nepomuckého, na trávě odpočívají děti ze školky a další jsou slyšet z rozhledny. Nejprve z pítka ochutnáme vodu, která se využívá pro výrobu limonády ZON, potom platíme 10 Kč – snížené vstupné, plné je – 20 Kč a stoupáme 104 schody na vyhlídkovou plošinu. Ušli jsme 1.4 km a překonali převýšení 114 m, rozhled je výborný a cestou dolů si na panelech čteme o vývoji vodárenství, v kruhové místnosti je šest videoprogramů.

Centrum Třebíče

Zámek Třebíč

Ještě navštivte v Třebíči: