Výlet okolo Medlovského rybníka po stopách posledního vlka

CHKO Žďárské vrchy i oblast okolo Třech studních je turisty hojně vyhledávaná. Jak se ale v době krize vyhnout zalidněným oblastem, a přesto se projít v okolních lesích?


V nadmořské výšce kolem 700 m n. m. už je pěkná zima, neváhejte vzít z domu čepici i šálu, přestože jinde se dá chodit v kraťasech. Důvodem, proč je tu víc zima, je hlavně vlhkost. Za touto vzácností – zurčícími potoky a mechovými mokřady – se na tomto výletě můžete vydat.

Parkování

Vhodné parkovací místo mimo osídlení je například u silnice mezi Kadovem a Fryšavou pod Žákovou horou. Žlutá značka tu protíná silnici, a práve zde se na stinné parkovací ploše dá umístit aspoň 10 aut.

Stezky v mokřadech

Žlutá turistická značka vás nejprve povede po polní cestě kolem potoka Medlovka až k zemědělské usedlosti na kraji luk. Zde se nachází nádherný pohled na potůček kroutící se zeleným pažitem. Postarší jasany a jírovce zpevňují svými kořeny břehy a pijí přímo ze dna. Na dně se matně lesknou zlaté plíšky slídy ukryté v rule. Zde se dá odbočit z cesty a vydat se napříč rašelinnou loukou. Ta je totiž odvodněná drobnými kanály vykopanými lidskýma rukama. Z krajinářského pohledu to možná není nejšťastnější řešení pro klimatickou krizi, ale nemusíte tento kus obcházet.

Medlovský rybník - Žďárské vrchy
Medlovský rybník – Žďárské vrchy

Na konci rašelinných luk se zas můžete po polní cestě a žluté značce zanořit do lesa. Ten je proschlý až běda, ale i tak dává vydatný stín, přestože kůrovec si tu vybírá svou daň.

Okolo rybníku Medlov

Okruh můžete začít severní části, kudy vede naučná stezka Po stopách posledního vlka. Cesta vede většinou smrkovými lesy, pokud z ní odbočíte, tak vás většina pěšin zavede na kraj rybníka k písčitým zátočinám, ve kterých se lesknou na dně plíšky slídy, tentokrát uvolněné ze sevření v ortorule. Čím více se blíží cesta k jižní části Medlova, tím jsou v lese patrnější bažiny. Člověk je vítá s radostí a nadšením, protože to znamená, že není veškeré vody konec. Bohužel Karlovu studánku, která pramení pod chatovou osadů přesně na jih od Medlova, mohu doporučit maximálně ke zchlazení rozpáleného obličeje. Konzumaci nedoporučuji.

K dřevěné krychlové síti

Hned za studánkou můžeme opět odbočit do lesů a mokřin zpět na sever. Tu je jeden z nejkrásnějších úseků celého výletu. Pěšina se vine mezi mohutnými smrky, překonává bažiny pomocí větví položených do bahna a plazí se jako had pobřežními rákosinami. A v jednu chvíli, vlastně už téměř u konce okruhu kolem rybníka, je tu z kůrovcového dřeva vytvořena krychlová síť, po které se dá lozit. Jsou to kmeny více či méně tenkých stromů svázaných provazem tak, že mají kubický tvar. Artefakt nejspíš původně sloužil nějaké táborové hře, ale výborně se hodí jako hřeb výletu, po kterém může následovat návrat po žluté ke Kadovu.

Komu přijde výlet krátký, může si jej protáhnout na Paseckou skálu, ze které se dá potom lesními cestami sejít přímo k Medlovce a k parkovišti u Kadova.

Kam dál v okolí:

Napsat komentář