Výlet z Křesína do Duban

Z Lovosic jedeme náhradní autobusovou dopravou, železniční trať do Libochovic se opravuje. Když průvodčí vidí 70 lidí nastupujících do autobusu místo obvyklých deseti, přivolá výpravčího a skupině turistů slibuje zvláštní autobus, který nás doveze místo do Libochovic až do Křesína.


Po deseti minutách vyjíždíme, řidič pospíchá. A ejhle, ve Vrbičanech stojí policie ČR a zastavuje nás. Stojí tam již dvě auta, která také jela v Siřejovicích rychleji, za 62 km v obci platí náš řidič 500 Kč.

Výlet z Křesína do Duban

Křesín

V Křesíně si nejprve prohlédneme kapličku, potom pokračujeme ke Křesínským kopcům, má jich být sedm a nejsou vysoké, první jsou Visálek a Viselec.

Visálek

V malém dubovém lesíku stojí trochu popletený pomník, z jedné strany je napsáno, že duby vysázel k 70. narozeninám 1977 V. Holcman z Křesína, z druhé strany je nápis 60 let VŘSR a rok 1965. Je vtipné, že dnes je 7. listopad, kdy se „za komančů“ VŘSR slavilo a z rádia byla tehdy slyšet báseň začínající slovy „Rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři ….“, dodnes si začátek pamatuji. V aleji fouká, Eva se zahřeje oblečením pláštěnky.

Alej

Po odbočení ze silnice vpravo k vrbám a posedu jsme vystoupali na malý kopeček jménem Senec. Dnes bylo bohužel kouřmo, takže jsme byli ochuzeni o kruhové výhledy na České Středohoří. Z dáli vykukoval pouze Házemburk a nedaleký vrch Jiřetín. Vracíme se ke studánce u polní cesty a pokračujeme k malé bažantnici, bažanti se rádi fotí jako modelky.

Bažantnice

Poté již vidíme Dubany, za nimi se tyčí Šebín, výškou přes 300 m dalece převyšuje křesínské kopce. My ale odbočujeme vpravo k posledním dvěma – Vrchu vpravo a Rohatci vlevo.

Rohatec

Na pěšině vidíme praskliny od sucha roku 2018, mohutný posed připomíná, že je na poli v noci živo, podél cesty rostou šípky. Poslední prudké stoupání a jsme na vrcholu skály Rohozce, pravděpodobně zde býval lom. Roste zde vzácná teplomilná stepní vegetace. Opékáme si buřtíky a odpočíváme, vychutnáváme si krásný podzimní den, železniční zastávka Dubany je na dohled.

Dubany železniční stanice

Před týdnem před jedním domem slavili halloween krásnou dýní. Restaurace v obci otvírá až později, nezbývá než odjet vlakem do Libochovic a pokračovat náhradní autobusovou dopravou do Lovosic, tentokrát bez vzrušení.

Související:

Napsat komentář