Výprava na Balkán, část 1. – Přípravy


V rámci středních škol se studenti dostanou do zahraničí jen výjimečně. Sice se stále častěji pořádají zájezdy do Anglie, Německa či Rakouska, ale tyto země se brzy omrzí a jsou většinou nabídnuty jen lépe jazykově vybaveným studentům. Jistá škola na východě Moravy však nabízí každoročně mimořádný program pro úplně každého, nehledí se na jazykové dovednosti, pohlaví, studijní výsledky atd.

Akce s názvem Ztracený svět se pořádá již mnoho let a její účastníci se podívali do většiny jižních a východních evropských zemí, jako je Rumunsko, Ukrajina, Moldavsko aj.

Výprava na Balkán, část 1. Přípravy

Letošní trasa však překonává všechny minulé ročníky. Za deset dní se účastníci výpravy musí dostat z Rumunska, přes Srbsko a Bulharsko, až k Černému moři. Místy se pojede vlakem, nicméně přes pohoří Stará planina v Bulharsku je třeba přejít pěšky.

Plánování výpravy probíhá už od zimy, jelikož je třeba zajistit veliké množství věcí. Situaci navíc komplikuje fakt, že Srbsko není v Evropské Unii (EU).

Během ledna zájemci o tuto pouť docházeli na speciální pohovor ke zkušenému cestovateli, aby se zjistilo, zda na velmi náročnou výpravu vůbec mají.

Pokud u pohovoru uspěli, dostali se mezi dvacet osm vyvolených, kteří šestnáctého června vyrazí na jih. Ještě ten samý měsíc bylo třeba vyplnit dotazník ohledně vybavení, jelikož partnerské organizace mohou chybějící materiál zajistit. Vedoucí výpravy poté následující měsíce připravovali bezpečnou cestu. Například osobně konzultovali s českou velvyslankyní v Srbsku, zda se i naší výpravy týká omezení, zavedené pravděpodobně pro kontrolu migrace. Toto nařízení totiž říká, že přes hranice nesmí přejít dítě, nebo mladiství, se kterým není rodič a nemá notářsky ověřené podpisy obou rodičů. Její odpověď byla bohužel kladná a pro účastníky výpravy tak vyvstala další povinnost a to zajistit notářsky ověřené podpisy rodičů.

Tato komplikace byla brzy vyřešena a koncem května se celá skupina sešla na informační schůzku. Zde byl upřesněn nutný obnos peněz ve všech pěti měnách, které budou po cestě potřeba.

Čtěte: Čím se platí v zahraničí a jaká měna se kde používá.

Vedoucím byl rozdělen také společný materiál, který nesou především chlapci, jako polní lékárničky, vařiče a především stany. Domlouvalo se také stravování. Jídlo bude řešeno po skupinách 14 osob a každý ze skupiny zajistí jedno jídlo po dobu přechodu Staré planiny. Další týden každý dostal speciální materiál, který má nést, dezinfekční láhev na vodu s UV baterkou tzv. nalgenku, stany, potřeby na vaření atd. Následná váha materiálu na osobu může dosáhnout až dvaceti kilogramů!

Čutora a ešus

Každý účastník si zajišťuje ještě vybavení, které má cestu usnadnit. Kvůli vysoké zločinnosti ve městech se vyplatí koupit speciální opasek se skrýší na peníze. Nezbytné jsou vysoké turistické boty, z důvodu přítomnosti mnoha jedovatých hadů. Dobrý lovecký nůž je na podobné akci samozřejmostí.

Nože a baterka

Ještě před odjezdem je nutné zkontrolovat stany a naučit se je stavět naprosto automaticky, protože první noc, kdy skupina dorazí do hor, musí rozložit tábor ve dvě hodiny v noci, úplně potmě!

Každý prožívá přípravy na náročnou a nebezpečnou cestu jinak, někdo se těší, jiný má obavy. Ale všichni s netrpělivostí pokukují do kalendáře a vyhlíží datum 16.6.2018.

Další díly Výpravy na Balkán

| Rubriky Cestopisy