Záhlinické rybníky – nádherné přírodní zákoutí s chráněnou florou i faunou


Přírodní park Záhlinické rybníky o rozloze 500 ha se nachází nedaleko města Hulín (Zlínský kraj). Je příjemným místem pro relaxaci i poznání pro rodiny s dětmi. Využijte možnost pohlédnout do přirozeného prostředí mnoha vzácných druhů rostlin i chráněných živočišných druhů.

Z blízka můžete sledovat hnízdění vodních ptáků, hemžení tisíců ryb, poletující motýly, obojživelníky i vysokou zvěř v dančí oboře.

Záhlinické rybníky

Zajímavosti o lokalitě Záhlinické rybníky

Dominantou přírodního parku je komplex čtyř rybníků (Svárovský, Pláňavský, Doubravický a Němčický) lemovaných rákosím. Jeho součástí je také zatopená Hulínská štěrkovna, lužní les, tůně, zámeček Bažantnice. Park sousedí s přírodní památkou Skalky u Hulína.

Pozorní návštěvníci zajisté ocení nevyčíslitelnou hodnotu parku, která spočívá v jeho biodiverzitě. Jedinečná ornitologická lokalita je doplněná o krajinářské prvky. Své útočiště zde nachází až 260 druhů ptáků, v nichž 130 je hnízdících (kormorán velký, volavka bílá).

Záhlinické rybníky 2

Z historie

Dobové listiny dokládají existenci rybníků již ve 14. století.  V průběhu 16. století došlo k jejich úpravě a rozšíření. Pro svůj chovný účel byly střídavě využívány s různými odmlkami. Ve 2. polovině 20. století došlo postupně k jejich obnovení. Dalším významným mezníkem byl rok 1995, kdy byla lokalita prohlášena za přírodní park.

Kam okolí

Návštěvníci se mohou podél rybníků projít pěšky, svézt se na kole či kolečkových bruslích. Po naučné stezce Zámeček, která vás seznámí s přírodními zajímavostmi, se můžete vydat až k hvězdárně v Kroměříži.

Stezka podél Svárovského rybníka vás spolehlivě zavede k soutoku řeky Rusava s Moravou.

Další možností je návštěva Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích. Pokud se k rybníkům vydáte vozem, můžete ho zanechat na parkovací plošině u fotbalového hřiště. Nachází se o jednu ulici dále od budovy muzea.

Muzeum Františka Skopalíka Záhlinice