Zámek Pohansko – živý doklad Velkomoravského osídlení


Kam se vydat do přírody? Lákavým tipem je další ze skvostů Lednicko-valtického areálu – empírový lovecký zámeček Pohansko (Jihomoravský kraj). Pochází z konce 19. století a ukrývá se za Břeclaví v lužním lese poblíž archeologického naleziště. O jeho výstavbu se zasloužil kníže Jan I. Lichtenštejn.

Zámeček Pohansko – expozice

Patrový zámek tvořený pilířovými arkádami a doplněný o korintské sloupy se nachází na břehu jezera. Od roku 2010 se v jeho prostorách nachází expozice „ Velkomoravské Pohansko“, jež dokumentuje výsledky archeologického výzkumu v dané oblasti. Vstup do expozice je zpoplatněný.

Expozice se skládá ze čtyř částí a postupně ukazuje, jak se žilo v 9. století. Návštěvníci si mohou prohlédnout předměty každodenní potřeby, nálezy z kosterních hrobů, umělecké předměty, šperky i keramiku. Další části ukazují vlastní průběh archeologického výzkumu i první diferenciaci společnosti podle postavení jejich jednotlivých členů.

Zámek Pohansko 2

Muzeum v přírodě

Před zámečkem se nachází zrekonstruovaná svatyně z počátku 10. století a vyřezávanými sochami, které dokládají existenci raně středověkého osídlení. Asi 500 metrů od Staroslovanského hradiště Pohansko se nachází archeologické vykopávky, které ukazují existenci dvorce s domy, chlévy, stodolami i kostelem. Archeologický průzkum zde probíhá již od roku 1958.

Zámek Pohansko 3

Zajímavosti v okolí

V okolí zámečku se nachází také několik opevnění z 2. světové války (řopíků). Na přístupové cestě si můžete v poklidu prohlédnout objekt lehkého opevnění vzor 37 s originální závorou i hraničním sloupem.

Zámek Pohansko 4

Přístupová cesta

K zámečku vás přivede zelená turistická značka, která začíná u vlakového nádraží v Břeclavi a postupně přechází v NS Pohansko. K zámečku můžete vyrazit pěšky i na jízdním kole, vede k němu asfaltová cesta. Řidiči mohou využít parkoviště u obory Soutok a následně pokračovat po NS.

Zámek Pohansko

Web: www.muzeumbv.cz/zamecek-pohansko

Kam na výlet v okolí: