Zámek Veltrusy recenze


Národní kulturní památka, Státní zámek Veltrusy, se pyšní svou polohou nedaleko města Veltrusy, přibližně 25 kilometrů na sever od Prahy. Tento zámek, který je pod ochranou a správou Národního památkového ústavu, nedávno prošel rozsáhlou rekonstrukcí dokončenou v roce 2021.

Veltrusy zámek
Veltrusy zámek

Pro veřejnost je nyní otevřena primárně hlavní budova zámku, kde mohou návštěvníci obdivovat reprezentační prostory (piano nobile). K dispozici je také severozápadní křídlo, které poskytovalo domov posledním šlechtickým vlastníkům, dále zámecká konírna a přízemí původního špýcharu, kde je umístěna expozice s názvem Laboratorium.

Historie

Zámek Veltrusy, který je považován za význačné dílo vrcholného baroka z 18. století, byl vytvořen díky talentu Giovanniho Battisty Alliprandiho, renomovaného pražského architekta italského původu. Za vznikem stojí Václav Antonín Chotek (1674–1754), v té době místodržící v Čechách a jediný žijící člen starobylého českého šlechtického rodu Chotků.

Státní zámek Veltrusy 14
Zámecké schody se sochami

Původně letohrádek, který byl později rozšířen, se skládá z oválného jádra s radiálně připojenými nižšími křídly ve tvaru ondřejského kříže. Severní stranu zdobí čestný dvůr, jehož okrasou jsou alegorické sochy dvanácti měsíců a čtyř ročních období z 60. let 18. století, jejichž autor, inspirovaný dílem Matyáše Bernarda Brauna, zůstává neznámý.

Veltrusy sochy
Sochy v zámecké zahradě

Interiéry zámku odrážejí tehdejší módu barokního a rokokového bydlení české šlechty na venkově, včetně sala terreny a dobře zachovalých „Mušlových pokojů“ v přízemí.

V roce 1754 se na zámku a v parku konal první vzorkový veletrh na světě s názvem Velký trh tovarů Království českého, kterého se zúčastnili Marie Terezie a František Štěpán Lotrinský.

Park Veltrusy
Zámecký park ve Vetrusech

Zámek zůstal až do roku 1945 v majetku rodiny Chotků. Posledními soukromými vlastníky byli Karel Maria Chotek a jeho manželka, maďarská hraběnka Livie Mailáthová. Po válce byl zámek rodině Chotků konfiskován a oba následně opustili Československo. Zemřeli v roce 1970 bez potomků.

V současnosti zámek spravuje Národní památkový ústav. Po rozsáhlé rekonstrukci hlavní budovy a revitalizaci parku i Mlýnského potoka byl celý areál znovu otevřen veřejnosti 24. července 2021 po devatenáctiletém uzavření.

Anglický park

Veltruský park úspěšně čelil různým nepříznivým vlivům a dnes je stále vyhledávaným místem pro relaxaci, procházky nebo cyklovýlety. Rozprostírá se na ploše srovnatelné s třemi pražskými Stromovkami. Park si zachoval čtyři pavilony, množství soch, desítky vzácných stromů a většinu svých původních staveb, což mu vyneslo přezdívku Perla dolního Povltaví nebo oázu ve Středočeském kraji, hlavně díky jeho umístění mezi průmyslovými centry. Projekt Schola naturalis významně přispěl k obnově parku do jeho 19. století odpovídajícího vzhledu.

Zámek Veltrusy 1
Zámek je překrásný

Od července 2021 je veřejnosti přístupná hlavní budova zámku s dvěma prohlídkovými okruhy: „Zlaté časy ve službách císařovny“ a „Rodinný život pana Hraběte“. V severozápadním křídle zámku je k dispozici expozice „Aristokracie: začátek konce“, věnovaná posledním členům rodu Chotků. Pro ty, kdo mají zájem, je možné absolvovat cykloprohlídku parku s průvodcem, ale je nutné se na ni přihlásit alespoň týden předem.

U hlavního vchodu se nachází informační centrum zámku, kde se konají sezónní výstavy.

Park je charakteristický svým nepravidelným tvarem připomínajícím ohnutý jazyk, s jižní hranicí přiléhající k obci Veltrusy. Tato část parku se svažuje směrem k zámku a prochází lesoparkem zvaným Obora. Zámek leží přibližně uprostřed parku, který na západě ohraničuje řeka Vltava. Mlýnský potok, vedoucí od Laudonova pavilonu, prochází parkem a vytváří ostrov, na kterém se většina parku včetně zámku nachází. Park zdobí množství romantických pavilonů, Červený mlýn a je protkán sítí můstků přes potok. Na severu park uzavírá soutok Vltavy a Mlýnského potoka. Dominantou parku je Osová alej vedoucí od zámku k severu, doplněná okružní alejí, která tvoří přírodní kontrast k vltavskému břehu.

Návštěva zámku Veltrusy

Zámek Veltrusy je přístupný veřejnosti a nabízí různé prohlídkové trasy, které umožňují nahlédnout do historie a života šlechtické rodiny. Kromě interiérů zámku mohou návštěvníci prozkoumat i rozsáhlý park a zúčastnit se různých kulturních a společenských akcí, které zámek pravidelně hostí.

Parkování

Parkoviště P1 zámek Veltrusy je u hřbitova, naproti němu je Parkoviště Fr.Šafaříka, což je stejnojmenná ulice, kde je obě najdete.

Kousek od mostu přes Vltavu je v ulici Nerudova / Ostrov velké placené parkoviště P2 zámek Veltrusy.

Otevírací doba

Zámek je otevřen po celý rok, ale hlavně v zimě nejdou dostupné všechny prohlídkové okruhy. Informace najdete na webových stránkách

www.zamek-veltrusy.cz

Zdroj: Wikipedia.cz

Chodíte rádi na hrady a zámky? Přečtěte si naše recenze.

Mapa – kde leží státní zámek Veltrusy

Kam v okolí

Napsat komentář