Zapněte si oznámení o nových článcích a nenechte si ujít zajímavé tipy


Vážení čtenáři webu Autovylet.cz, na stránky jsem přidal novinku a díky ní můžete mít ty nejnovější články, hned jak vyjdou, přímo na obrazovce počítače nebo mobilu. Jak a kde to zapnout?

Když najedete na adresu https://www.autovylet.cz, pak se v horní části obrazovky ukáže tato hláška. Stačí ji potvrdit tlačítkem Pokračovat a na další obrazovce kliknout na Povolit. To je celé.

Push oznámení Autovylet

Následně kdykoliv vyjde nový článek, se vám na obrazovce mobilního telefonu, počítači, notebooku nebo tabletu ukáže informace o právě vyšlém článku, která bude vypadat podobně jako ten dnešní. A ani nemusíte být na webu. Pak už jej stačí jen rozkliknout.

Push oznámení Autovylet 3

Doporučujeme:
Jak nastavit Facebook Autovylet a vidět nejnovější příspěvky vždy nahoře první

| Rubriky Web