Židovská kuchyně – pokračování cestopisu z Třebíče


Musíte držet košer tradici, nakupovat košer potraviny, naučit se postup vaření, nakoupit dvoje nádobí (mléčné a masité) na běžný provoz a dvoje nádobí na svátek Pesach. Ze zvěře je absolutně zakázáno konzumovat vepře, koně, úhoře, jesetera a krev jakéhokoli zvířete.

Velmi přísně se dodržuje pravidlo oddělování jídel masitých od jídel obsahujících mléko. Zachovávají se i určité stanovené odstupy při konzumaci takto různých typů jídel. Konkrétně po konzumaci čehokoli, co obsahuje jen ždibec masa, se nesmí po dobu šesti hodin pít a jíst nic mléčného a mléka obsahujícího, včetně mléka samotného. Po mléčném jídle se zase nesmí celou hodinu jíst hovězí.

Při zpracování navzájem dle pravidel neslučitelných potravin se používají různé sady nádobí, skleničky, příbory ale i třeba různé utěrky. Zvířata musí speciálně vyškolený řezník usmrcovat vždy jedním řezem, který přetne krční tepnu a jícen, aby zvíře rychle vykrvácelo a netrpělo zbytečnou bolestí a stresem. Nůž na rituální porážku má dlouhé ostří a nemá špičku, aby zvíře řezník nemohl zapíchnout. Pokud řezník nepodřízne zvíře jedním řezem, maso již není košer, ale mohou ho konzumovat ostatní lidé. Proto má obvykle košer řezník smlouvu s běžným řezníkem na dodání masa, které není košer.

Fotogalerie

Židovská kuchyně Třebíč
Židovská kuchyně
Hamanovy uši
Hamanovy uši
Skříň 1
Skříň 1
Skříň 2
Skříň 2
Kamna
Kamna
Skříň 3
Skříň 3
Decimálka
Decimálka
Stůl
Stůl
Rituály
Rituály
Zvířata čistá a nečistá
Zvířata čistá a nečistá
Košér restaurace
Košér restaurace
Košér obchody
Košér obchody
Recept
Recept

Ještě si přečtěte: