Židovský hřbitov Třebíč


Doma jsem si naplánoval, že první den v Třebíči si v íčku objednám Okruh II s průvodcem – Zadní synagoga, Dům S. Bauera, Židovská čtvrť a Židovský hřbitov za 180 Kč, snížené – 120 Kč a školy – 80 Kč.

Židovský hřbitov Třebíč

Židovský hřbitov v Třebíči

Protože se musí sejít nejméně pět zájemců a objednat si prohlídku dva dny předem, neuspěl jsem a byl rád. Poslouchat tři hodiny výklad a překonat v horku značné převýšení by bylo náročné. Proto jsme si Židovskou čtvrť prošli zadarmo a pomalu podle brožury z íčka, podobně i Židovský hřbitov. Cesta je značena šipkami a přináší zajímavé pohledy na památky UNESCO i centrum Třebíče.

Bazilika a zámek Třřebíč Kostel Sv.Martina Třebíč Židovské město Třebíč

Procházíme Židovským městem ulicí Blahoslavovou kolem Zadní synagogy a Domu Seligmanna Bauera a stoupáme Skalní ulicí kolem bývalé nemocnice „Krankenhaus“, která od roku 1949 slouží jako činžovní dům.

Krankenhaus Třebíč

Vystoupali jsme na Hrádek a nyní sestupujeme k Židovskému hřbitovu, je volně otevřený od 9 do 18 hod., na rozloze 11.772 m2 se nachází 11.000 hrobů a 3.000 náhrobků.

Židovský hřbitov Třebíč 2

Hebrejsky se hřbitovům říká DŮM ŽIVOTA ( bejt ha-chajim ). Toto paradoxní označení je vyjádřením víry, ve které se smrt dá chápat jako brána k životu. Hřbitov procházíme podél jižní zdi, nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1630, na konci je náhrobek Rafaela, který se v době moru v roce 1744 obětoval, lehl si do hrobu, pod hlavu dal váček hlíny ze Svaté země, zasypal se a mor odešel.

Pokračujeme podél severní zdi až ke schodišti směrem k Obřadní síni, podél schodiště stojí velké hroby a hrobky Kantorů, Taussigů a Grunbergerů, nejvíce je Subaků, kteří vlastili továrnu na výrobu kůží a v19. stol. zaměstnávali až 600 dělníků.

Související: