Židovský hřbitov v Uherském Ostrohu je tichý svědek holocaustu


Židovský hřbitov v Uherském Ostrohu (Zlínský kraj) byl založený roku 1862, ale některé hroby zde byly přemístěny z původního pohřebiště (z roku 1635). Areál hřbitova se nachází na prostranství mezi ulicemi Veselská a Nádražní. Od okolního světa ho odděluje kamenná zeď.

Roku 1994 byl prohlášený za národní památku, která je dokladem osídlení židovské komunity na našem území a také památkou obětí nacistického režimu. Hřbitov je vzorně udržovaný a volně přístupný veřejnosti.

Z historie

Židovská komunita obývala malé městečko na Moravském Slovácku již od 15. století. Svým působením významně přispěla k rozvoji obchodu a řemesel v regionu. Židovskou čtvrť (dnešní ulice kostelní) tvořilo celkem 35 domů a postupně se rozrůstala.

V roce 1800 se podle dochovaných historických zdrojů nacházela ve městě také židovská synagoga, která se bohužel nedochovala do dnešních dnů.

V letech 1848 – 1919 měla židovská obec dokonce i svou vlastní samosprávu. Nejvýznamnější rodina – Mayů se zasloužila o výstavbu městského cukrovaru. Židé se velkou měrou podíleli na ekonomické prosperitě města. Uherský Ostroh měl svůj pivovar, moderní válcový mlýn a dokonce i první moravskou továrnu na tužky.

Vše změnila okupace a válečný rok 1941, kdy došlo k deportaci židovského obyvatelstvo do sběrných a následně koncentračních táborů.

Z novodobé historie

K poslednímu rozšíření hřbitova došlo v roce 1908. V roce 1959 byl v areálu hřbitova odhalen památník místním obětem antisemitismu, k němuž došlo v průběhu 2. světové války. V roce 2009 se hřbitov potýkal s útokem vandalů a došlo k poškození některých náhrobků. Stáří nejstarších náhrobků se datuje až na 300 let, takže tento podlý čin způsobil nenapravitelnou historickou i lidskou škodu.

Židovský hřbitov v Uherském Ostrohu
Židovský hřbitov v Uherském Ostrohu

Doporučujeme: